Luat Minh Khue
Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuỳ vào từng thời điểm doanh nghiệp có thể lựa chọn một loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô hoạt động, huy động vốn…Với trường hợp này, Công ty luật Minh Khuê cũng cung cấp cho quy khách hàng dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Nội dung dịch vụ cụ thể:

Tư vấn hợp nhất công ty

Công ty Luật Minh Khuê là công ty tư vấn chuyên về tư vấn Kinh doanh - Đầu tư - Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, dịch vụ tư vấn;hợp nhất;công ty của chúng tôi ...

Tư vấn chia công ty

Thủ tục chia doanh nghiệp là một thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khác nhau. Dịch vụ tư vấn chia doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê sẽ đem đến sự ...

Dịch vụ tư vấn thành lập Công ty cổ phần tại thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ ...

Tư vấn lập dự án đầu tư

Thủ tục lập dự án đầu tư là bước đầu để nhà đầu tư có thể thực hiện được ý định đầu tư của mình. Thủ tục lập dự án đầu tư tại Việt Nam bao gồm những bước cụ ...

Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư

Điều chỉnh giấy phép đầu tư là thủ tục phức tạp, trải qua nhiều bước khách nhau. Công ty luật Minh Khuê với tư cách là nhà tư vấn pháp luật chuyên nghiệp sẽ ...

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

Công ty luật Minh Khuê hỗ trợ Quý khách hàng trong việc: Đàm phán,thương thảo, soạn thảo ra soát các loại hợp đồng (hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng ...

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

Công ty luật Minh Khuê, với mục tiêu giúp doanh nhân khởi sự kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi. Dịch vụ tư vấn thành lập: Công ty cổ phần, Công ty TNHH, ...

Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

Thành lập doanh nghiệp/Thành lập công ty là một quyết định khởi sự quan trọng đối với một cá nhân, tổ chức, hay doanh nghiệp. Luật Minh Khuê luôn sẵn sàng ...

Điều kiện để có thể thành lập Trung tâm Ngoại ngữ hiện nay là gì ?

Tốt nghiệp trình độ đại học Ngoại ngữ chuyên ngành Anh Văn. Sắp tới có dự định mở trung tâm ngoại ngữ, không biết với bằng đại học này có thể thành lập ...

Tư vấn thành lập doanh nghiệp trọn gói

Công ty luật Minh Khuê là công ty tư vấn chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: Tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân, thành lập ...

Dịch vụ nổi bật