Luat Minh Khue
Tư vấn xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng quy chế quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là việc xây dựng những cơ chế, quy định thông qua đó công ty được điều hành và kiểm soát. Cơ cấu quản trị doanh nghiệp xác định quyền hạn và trách nhiệm giữa những thành viên khác nhau trong công ty, bao gồm các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan khác của công ty.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam có dự án đầu tư với quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều ...

Dịch vụ tư vấn đầu tư tại Việt Nam

Bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, trong thời gian qua, dịch vụ tư vấn đầu tư do Công ty luật Minh Khuê cung cấp đã đem lại lợi ích cao cho rất nhiều ...

Tư vấn điều tra thị trường, điều tra thông tin đối tác.

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, bao gồm các công việc chính:

Dịch vụ đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp sau khi được thành lập, trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ...

Luật sư soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế

Trong xu thế phát triển hiện nay, hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài luôn gắn liền với sự thương lượng, thỏa hiệp, thỏa ...

Dịch vụ tư vấn tài chính, kiếm toán cho các loại hình doanh nghiệp

Với kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, Công ty luật Minh Khuê đã thực hiện đa dạng nhiều loại hình dịch vụ tư vấn được khách hàng đánh giá cao như: Tư vấn lập ...

Dịch vụ nổi bật