Luat Minh Khue

Dịch vụ luật sư doanh nghiệp

Chuyên mục Dịch vụ luật sư doanh nghiệp cung cấp những dịch vụ pháp lý trọng tâm của Luật Minh Khuê trong lĩnh vực doanh nghiệp như: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài, tư vấn quản trị doanh nghiệp và Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại. Hotline 24/7: 1900 6168.

 

Dịch vụ tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, trải qua những thay đổi và những bước phát triển của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này, Công ty và các thành viên của Công ty ...

Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trong trường hợp Công ty Cổ phần bị mất, thất lạc, cháy, hỏng…giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có thể đăng ký để được cấp lại. Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng ...

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty cổ phần

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty cổ phần
Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là việc thay đổi người lãnh đạo, điều hành, đứng đầu công ty giữ các chức danh quan trọng như: Giám đốc/Tổng giám đốc/chủ tịch hội ...

Dịch vụ nổi bật