1. Hồ sơ pháp lý cần thiết

- Biên bản họp (hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên), đối với từng loại doanh nghiệp cụ thể.

- Quyết định của hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên, (quyết định của chủ sở hữu)

- Thông báo khôi phục hoạt động của doanh nghiệp.

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.1940

 

2. Trình tự, thủ tục thực hiện thông báo khôi phục hoạt động của doanh nghiệp

- Nộp hồ sơ thông báo khôi phục hoạt động của doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố

- Sau thời gian 05 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo của Sở kế hoạch và đầu tư về việc khôi phục các hoạt động của doanh nghiệp

- Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trở lại

 

3. Các công việc mà Luật Minh Khuê sẽ thực hiện

- Soạn thảo hồ sơ pháp lý chung

- Tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan chức năng

- Thay mặt khách hàng nhận kết quả tại cơ quan chức năng

 

4. Văn bản pháp luật liên quan

Luật doanh nghiệp năm 2005;

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Rất mong được sự hợp tác từ quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

---------------------------------

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

1.Tư vấn thay đổi vốn điều lệ Công ty

2. Tư vấn thay đổi tên công ty, doanh nghiệp

3. Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông Công ty

4. Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho công ty

5. Tư vấn đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

6. Tư vấn hiệu đính thông tin sai lệch của giấy phép kinh doanh

7. Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật cho Công ty cổ phần

8. Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh, rút ngành nghề kinh doanh