>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

1/  Thay mặt Chủ Doanh nghiệp phát ngôn với các bên liên quan, cơ quan Quản lý nhà nước, đối tác và cộng đồng;

2/ Thực hiện các công việc với tư cách là người đại diện, người được ủy quyền của Chủ Doanh nghiệp;

3/ Đại diện Chủ Doanh nghiệp tham gia tố tụng tại Tòa án.

4/ Đại diện giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp;

5/ Đại diện trung gian hòa giải;

6/ Đại diện đàm phán các giao dịch dân sự;

7/ Đại diện Khiếu nại, tố cáo, Khởi kiện…

8/ Và các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp./.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP