>> Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, gọi:  1900.6162

 

a. Tư vấn về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

- Tư vấn chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH;

- Tư vấn chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên và ngược lại;

- Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần và ngược lại

b. Hồ sơ chuyển dổi loại hình doanh nghiệp

- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;

- Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;

- Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập/… (tuỳ vào từng trường hợp cụ thể khi chuyển đổi);

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp/cổ phần (tuỳ vào từng trường hợp cụ thể cần);

- Biên bản và Quyết định của doanh nghiệp chuyển đổi;

- Các giấy tờ khác có liên quan.

c. Tiến hành các thủ tục để thành lập doanh nghiệp do tổ chức lại:

- Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi và kịp thời xử lý hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Cùng với khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục khắc dấu cho khách hàng;

- Cùng với khách hàng nhận con Dấu và Giấy đăng ký mẫu dấu.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách!
Trân trọng./.
Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê