I. Các dịch vụ trước khi tiến hành đầu tư.

- Tư vấn về Pháp luật, chủ trương, chính sách Đầu tư của Việt Nam nói chung, và các chính sách pháp luật liên quan đến từng lĩnh vực Đầu tư cụ thể của nhà Đầu tư;

 - Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất cho mỗi dự án đầu tư trên cơ sở có lợi nhất cho các nhà đầu tư;

- Tư vấn các thủ tục ưu đãi đầu tư: miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ lãi suất…;

- Tư vấn đăng ký, xin hưởng ưu đãi đầu tư từ một số quỹ hỗ trợ của Chính phủ, Bộ, Thành phố Hà Nội, một số dự án được tài trợ của nước ngoài trong việc triển khai dự án khả thi về  phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tư vấn và lập hồ sơ dự án để xin phê chuẩn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyề n và luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án;

 - Tư vấn thành lập doanh nghiệp: Cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đầu tư;

- Tư vấn về các vấn đề  khác của doanh nghiệp: lao động, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế, dân sự, chuyển giao công nghệ, lixăng, đất đai, xây dựng, ...

 - Tư vấn doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn công nghệ tiên tiến và thích hợp thông qua việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

- Cung cấp thông tin quản lý đất đai, cơ chế tài chính về sử dụng đất, hỗ trợ thuê đất, chuyển nhượng cho thuê lại dự án và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thực hiện uỷ quyề n, đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai dự án.

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

II. Các dịch vụ khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư:

- Cung cấp, thu thập thông tin nghiên cứu và đánh giá thị trường cho các Doanh nghiệp có nhu cầu.

- Tư vấn về tính hợp pháp và soạn thảo các hợp đồng liên quan đến quá trình đầu tư;

- Tìm kiếm và giới thiệu đối tác để đầu tư có hiệu quả;

- Các dịch vụ khác mà nhà đầu tư có nhu cầu ( theo quy định của pháp luật)

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

---------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn xin cấp phép đầu tư;

2. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

4. Tư vấn thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

5. Tư vấn thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài;

6. Tư vấn thành lập công ty 100 % vốn nước ngoài tại Việt Nam;