>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

- Tư vấn và tiến hành thủ tục pháp lý để thành lập Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán phù hợp với Luật Chứng khoán Việt Nam.

- Tư vấn và hỗ trợ Doanh nghiệp đăng ký Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn cổ phần hóa Doanh nghiệp.

- Tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác.

- Tư vấn pháp lý thường xuyên cho các Doanh nghiệp, các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán trong quá trình hoạt động.

- Tư vấn và hỗ trợ giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến chứng khoán.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

---------------------------------------------

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn xin cấp phép đầu tư;

2. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

4. Các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư trong nước;

5. Tư vấn thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

6. Dịch vụ tư vấn Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;