Dịch vụ tư vấn về trình tự triệu tập và họp đại hội đồng cổ đông

Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến - Ảnh minh họa

Do vậy, Công ty luật Minh Khuê cam kết cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn về trình tự triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông một cách chính xác theo đúng quy định. Nội dung dịch vụ:

a. Tư vấn về họp Đại hội đồng cổ đông.

- Nghiên cứu Điều lệ, Quy chế để tư vấn về quy trình chuẩn bị triệu tập Đại hội đồng cổ đông;

- Tư vấn về thủ tục, soạn thảo hồ sơ giấy tờ cần thiết để mời họp Đại hội đồng cổ đông;

- Xây dựng chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ và tư vấn soạn thảo các tài liệu kèm theo Thông báo mời họp;

- Hỗ trợ, trực tiếp tổ chức và tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ và giúp thư ký ghi biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Tư vấn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

- Cung cấp hoặc trực tiếp soạn thảo các mẫu hồ sơ khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông;

- Cung cấp hoặc trực tiếp soạn thảo các Hồ sơ, giấy tờ kể từ lúc Đại hội kiểm tra tư cách cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông;

- Tham dự Đại hội với tư cách là luật sư tư vấn cho Đại hội về trình tự thủ tục họp cũng như những quy định về pháp lý của doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê