Công ty có kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong quá trình chào bán riêng và chào bán công khai chứng khoán, tham gia đàm phán, và tiến hành thẩm tra pháp lý doanh nghiệp với cách thức phù hợp với bối cảnh một đất nước đang chuyển đổi như Việt Nam để đảm bảo thành công của khách hàng.

Đội ngũ luật sư của chúng tôi gồm những luật sư có có kiến thức tốt và nhiều kinh nghiệm tích luỹ được nhờ vào việc tiến hành thành công những giao dịch cho khách hàng lớn trong lĩnh vực này. Chúng tôi thường sử dụng những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giúp khách hàng giải quyết vấn đề phát sinh do thay đổi về cơ cấu vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Đặc biệt, chúng tôi có khả năng đưa ra những cấu trúc thực tiễn cho từng giao dịch riêng biệt của khách hàng theo đúng quy định và thực tiễn quốc tế về quản trị và tài chính doanh nghiệp để đảm bảo rằng mục tiêu kinh doanh của khách hàng sẽ đạt được. Nhờ vào những thành công thu được, Công ty của chúng tôi đã được ghi nhận là một trong những công ty luật trong nước hàng đầu về lĩnh vực này.

 

Dịch vụ tư vấn mua bán và chuyển nhượng doanh nghiệp:
Đội ngũ luật sư chuyên về mua bán và chuyển nhượng chứng khoán riêng lẻ của Công ty cung cấp nhiều dịch vụ trong tất cả các giai đoạn của quá trình đầu tư, bao gồm thành lập quỹ đầu tư, đầu tư (bước đầu và các bước phát triển), mua chi phối, hiện thực danh mục đầu tư và thoái vốn.  Dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

- Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp;

- Thành lập quỹ đầu tư/ công ty (bao gồm cả về mặt pháp lý và quy chế của việc thành lập quỹ, cơ cấu quỹ, tăng vốn);

- Đầu tư vốn (bao gồm cả việc đàm phán, chuẩn bị hợp đồng góp vốn, thoả thuận về các giấy tờ có giá chuyển đổi, thỏa thuận cổ đông và các tài liệu đầu tư khác);

- Quản lý danh mục, đầu tư vốn bổ sung, kế hoạch thưởng nhân viên và quản lý, tái cơ cấu vốn, tái cung cấp vốn, sáp nhập và tái cơ cấu;

- Bán một phần tài sản, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

-----------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: