>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Luật sư tư vấn tái câu trúc doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Dịch vụ tư vấn mua bán Doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê:

1. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp:

- Tập hợp thông tin và đánh giá phương án phù hợp;

- Áp dụng các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp và đề nghị mức giá.

 

2. Tư vấn xây dựng bản chào:

- Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp;

- Tư vấn các điều chỉnh cần thiết về thủ tục pháp lý và hiện trạng của doanh nghiệp cho phù hợp với các quy định hiện hành;

- Xây dựng bản chào (bản công bố thông tin) dựa trên tài liệu thu thập &  doanh nghiệp cung cấp.

 

3. Tư vấn chiến lược trong mua bán Doanh nghiệp:

- Tìm kiếm, lựa chọn đối tác để thực hiện giao dịch;

- Tư vấn về giá và cách thức giao dịch.

 

4. Tư vấn xây dựng, thương lượng Hợp đồng và giám sát thực hiện Hợp đồng:

- Tư vấn thương lượng và xây dựng hợp đồng phù hợp với tiêu chí của hai bên.

- Giám sát việc thực hiện hợp đồng mua bán giữa khách hàng và nhà đầu tư chiến lược.

- Tư vấn về hoạt động sau M&A : tổ chức, tái cơ cấu, chiến lược hoạt đông, kinh doanh…)

 

5. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ mua bán Doanh nghiệp. Tiến hành thủ tục mua bán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5.1 Tư vấn thủ tục mua bán Doanh nghiệp:

- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên;

- Tư vấn Hợp đồng mua bán và thông qua các nội dung mua bán;

- Tư vấn thủ tục và điều kiện mua bán;

- Tư vấn Phương án sử dụng lao động;

- Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty sau khi mua bán.

5.2 Tiến hành các thủ tục mua bán doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ mua bán.

- Tiến hành các thủ tục mua bán tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

6. Cam kết của Luật sư sau khi mua bán doanh nghiệp:

- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Cung cấp Văn bản pháp miễn phí.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.
Phòng luật sư doanh nghiệp - Công ty luật MinH Khuê