Hiện nay, ngoại ngữ đang rất cần thiết trong mọi vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa vì vậy nhu cầu được tiếp cận và đào tạo ngoại ngữ ngày càng nhiều và phổ biến với mọi độ tuổi và mọi đối tượng. Có rất nhiều khách hàng có nhu cầu thành lập trung tâm Ngoại ngữ nhưng hiện nay chưa nắm bắt được theoo quy định của pháp luật cần những điều kiện gì. Sau đây, Luật Minh Khuê sẽ cung cấp một số điều kiện để thành lập trung tâm Ngoại ngữ theo pháp luật hiện hành. 

Nghị định 46/2017/NĐ-CP là Nghị định mới nhất có hiệu lực ngày 1/4/2017 đang quy định về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, Nghị định này vẫn còn chưa cụ thể như sau:

"Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm."

Hiện nay chưa có Thông tư nào hướng dẫn cụ thể và thay thế cho Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT. Vì vậy, bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định chi tiết về điều kiện nhân sự của Trung tâm Ngoại ngữ như sau:

Căn cứ theo Điều 23 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định:

"Điều 23. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi."

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì để thành lập Trung tâm Ngoại ngữ bản thân bạn nếu muốn làm giám đốc trung tâm thì cần phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ mà Trung tâm bạn đào tạo, có thời gian hoạt động trong giáo dục ít nhất 3 năm; ngoài ra trung tâm bạn cần đáp ứng điều kiện về cơ sở, vật chất, và trình độ, kinh nghiệm của giáo viên giảng dạy.

Trân trọng./.
Chuyên viên tư vấn: Trần Hương- Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh Nghiệp - Công ty luật Minh Khuê