Mục lục bài viết

  Căn cứ pháp lý: Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính.

  1. Trình tự thủ tục

  - Sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề chuyển phát nhanh, doanh nghiệp cần tiến hành làm thủ tục xin cấp Giấy phép Bưu chính tại Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và truyền thông. 

  - Việc thẩm tra và cấp giấy phép bưu chính được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ. 

  - Sau khi được cấp Giấy phép bưu chính, doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động dịch vụ chuyển phát nhanh như đã đăng ký. 

  2. Thành phần hồ sơ

  Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và Truyền thông. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

  - Giấy đề nghị xin cấp giấy phép bưu chính (Theo mẫu tại Phụ lục I - Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bưu chính)

  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao

  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có)

  - Phương án kinh doanh

  - Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

  - Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có)

  - Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

  - Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính

  - Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;

  - Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép;

  - Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định tại điều kiện trên

  Phương án kinh doanh đối với doanh nghiệp phải đảm bảo những nội dung sau: 

  - Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;

  - Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;

  - Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;

  - Quy trình cung ứng dịch vụ gồm quy trình chấp nhận, vận chuyển và phát;

  - Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);

  - Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;

  - Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.

  3. Điều kiện thành lập

  - Điều kiện về giấy phép: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy phép bưu chính.

  - Điều kiện về vốn điều lệ: Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam. Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

  Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

  Rất mong nhận được sự hợp tác!

  Trân trọng./.

  Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê