Tư vấn điều tra thị trường và thông tin đối tác

Tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

Hỗ trợ điều tra thị trường để đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, hoạt động bán hàng:

- Nguồn nguyên liệu, vùng nguyên liệu, khả năng cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào;

- Đánh giá về nhân công: Số lượng, chất lượng, tay nghề, mức lương khả dụng;

- Đánh giá khả năng tiêu thụ, sức mua, địa bàn tiêu thụ, phương án tiêu thụ, tâm lý tiêu dùng, khả năng của các Đại lý.

Hỗ trợ điều tra thông tin Doanh nghiệp phục vụ hoạt động hợp tác kinh doanh, đòi nợ, thi hành án:

Thông tin Doanh nghiệp tại Việt nam: Vốn, khả năng thực sự, tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại...

Thông tin Doanh nghiệp nước ngoài: Sự tồn tại của Doanh nghiệp trên thực tiễn, Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp, những thông tin tốt và những thông tin không tốt về Doanh nghiệp trên thị trường.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP 
---------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN: