Công ty luật Minh Khuê cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ về kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp nhất hiện nay.

Hệ thống kiểm soát nội bộ chỉ hoạt động hiệu quả khi thỏa mãn ba tiêu chí sau :

- Hiệu suất và hiệu quả các qui trình hoạt động;
- Độ tin cậy của thông tin tài chính kế toán;
- Các vấn đề về tuân thủ pháp lý của doanh nghiệp.

Cùng với :

- Cam kết từ lãnh đạo cấp cao là điều kiện tiên quyết để thực hiện kiểm soát nội bộ;
- Đảm bảo rằng lãnh đạo cấp cao coi trọng, thiết kế và triển khai các chính sách liên quan đến kiểm soát nội bộ;

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp cũng như lợi ích của nó. Tuy nhiên, hệ thống này chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp khi bản thân hệ thống hoạt động hiệu quả. Với những chuyên gia có kinh nghiệm, hiểu biết, MKLAW FIRM sẽ đánh giá chất lượng hế thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp bạn một cách chân thực, khách quan và chính xác.

 

Dịch vụ của Công ty luật Minh Khuê:

-  Đánh giá môi trường kiểm soát của Doanh nghiệp;

-  Đánh giá rủi ro ;

-  Đánh giá chất lượng của hoạt động kiểm soát;

-  Đánh giá chất lựng hệ thống thông tin và truyền thông;

-  Đánh giá chất lượng hệ thống giám sát và thẩm định;

 

Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ cho các hoạt động kinh doanh :

Một thực trạng khá phổ biến hiện nay là phương pháp quản lý của nhiều công ty còn lỏng lẻo, khi các công ty nhỏ được quản lý theo kiểu gia đình, còn những công ty lớn lại phân quyền điều hành cho cấp dưới mà thiếu sự kiểm tra đầy đủ. Cả hai mô hình này đều dựa trên sự tin tưởng cá nhân và thiếu những quy chế thông tin, kiểm tra chéo giữa các bộ phận để phòng ngừa gian lận. MKLAW FIRM sẽ giúp công ty bạn tránh được tình trạng trên với dịch vụ này của chúng tôi.

 

Các dịch vụ của Công ty luật Minh Khuê:

- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ hiện tại của Doanh nghiệp;

- Tái xác định và Đánh giá lại rủi ro của Doanh nghiệp;

- Xem xét nguồn lực và Văn hóa của Doanh nghiệp;

- Tái cấu trúc Doanh nghiệp và Tái xác lập các quy trình nghiệp vụ;

- Xây dựng hệ thống Quy chế và tổ chức thực hiện;


Tư vấn hệ thống kiểm soát báo cáo tài chính và thuế

Các hệ thống tài chính sẽ giúp quá trình lập kế hoạch và đưa ra các kế hoạch hành động của tổ chức của bạn. Các hệ thống tài chính cũng sẽ giúp bạn theo dõi và quản lý các nguồn lực cần có để hoàn thành công việc của bạn. Các hướng dẫn dưới đây đưa ra các thông lệ cơ bản cần biết để để xây dựng tính bền vững về tài chính của tổ chức.

Các biện pháp kiểm soát và giám sát tài chính có vai trò kép trong việc hỗ trợ các nhu cầu nội bộ và yêu cầu của các cơ quan bên ngoài.

Dịch vụ của MKLAW FIRM trong tư vấn hệ thống kiểm soát báo cáo tài chính và thuế:

 

I. Dịch vụ tư vấn Tổ chức công tác kế toán:

- Xây dựng hệ thống giấy tờ chứng từ chuẩn của Doanh nghiệp;

- Xây dựng, định nghĩa hệ thống tài khoản doanh nghiệp sử dụng;

- Xây dựng hệ thống định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán;

- Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của doanh nghiệp;

- Xây dựng hệ thống báo cáo thuế GTGT và qyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Xây dựng quy chế tài chính của doanh nghiệp;

- Xây dựng nội quy và trách nhiệm của người làm kế toán;

- Xây dựng định mức chi phí cho từng kỳ kế toán;

- Xây dựng bảng định mức chi phí và phân tích điểm hoà vốn;

- Phương pháp kiểm soát chặt chẽ tài chính của doanh nghiệp.

 

II. Dịch vụ Quản lý tài chính kế toán:

1. Xây dựng và tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp;

- Xây dựng quy trình làm việc phòng kế toán;

- Xây dựng hệ thống giấy tờ làm việc phòng kế toán;

- Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo thuế;

- Quy định thời gian làm việc và hoàn thiện hệ thống báo cáo.

2. Giám sát tài chính kế toán định kỳ

- Định kỳ hàng tháng kiểm soát, cân đối số liệu kế toán;

- Kiểm soát hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán;

- Kiểm soát hoàn thiện hệ thống báo cáo thuế GTGT hàng tháng;

- Kiểm soát hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán;

- Kiểm soát và tư vấn Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính;

- Kiểm soát, tư vấn báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm;

- Đảm bảo ổn định, tính liên tục trong quản lý tài chính.;

Kiểm soát hệ thống thông tin Trong thời đại bùng bổ công nghệ thông tin ngày nay, không thể đo lường hết phạm vi ứng dụng công nghệ thông tin cũng như hiệu quả vào mọi lĩnh vực của đời sống, trong đó có hoạt động quản lý, kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, hiệu quả to lớn từ việc ứng dụng công nghệ thông tin mang lại, vẫn tiềm ẩn những rủi ro mà người sử dụng chưa lường hết được, vì vậy, một loại hình dịch vụ mới ra đời nhằm mục đích giúp doanh nghiệp kiểm tra tính trung thực, hợp lý và sự hữu hiệu của công nghệ thông tin và giảm thiểu rủi ro xảy ra với hệ thống thông tin. Đó chính là kiểm soát hệ thống thông tin

 

Dịch vụ của Công ty luật Minh Khuê:

- Kiểm soát hệ thống máy tính và phần mềm ứng dụng;

- Kiểm soát các tiện ích xử lý của hệ thống thông tin;

- Kiểm soát về việc triển khai và phát triển hệ thống;

- Kiểm soát về hệ thống mạng nội bộ, mạng internet.  

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP