Thêm vào đó, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài cần xây dựng được cơ chế tài chính thống nhất, phù hợp với quy mô và mô hình của công ty, kế hoạch tài chính cũng cần được xây dựng tổng thể và chi tiết .Với dịch vụ Tư vấn quản trị tài chính của MKLAW FIRM, chúng tôi tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động của doanh nghiệp bao gồm quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành, kế hoạch tài chính, huy động vốn ...

>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Tư vấn xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Dịch vụ của Công ty luật Minh Khuê:

- Thiết lập hệ thống quy chế quản trị tài chính tại Doanh nghiệp đơn lẻ hay mô hình công ty mẹ con;

- Tư vấn cơ chế quản lý tài chính đối với từng bộ phận, nghiệp vụ kinh doanh;

- Xây dựng kế hoạch tài chính tổng thể và chi tiết;

- Tư vấn xây dựng kế hoạch tài chính tổng thể và chi tiết;

- Tư vấn huy động vốn cho doanh nghiệp: sử dụng các công cụ tài chính như phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các công cụ vay nợ khác;

 

Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế của Công ty luật Minh Khuê:

Bao gồm:

- Tư vấn xây dựng quy chế tổ chức quản lý và điều hành;

- Tư vấn xây dựng quy chế Hội đồng quản trị;

- Tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc;

- Tư vấn xây dựng quy chế Ban kiểm soát;

- Tư vấn xây dựng quy chế quản lý nhân sự, tiền lương, tiền thưởng;

- Tư vấn xây dựng quy chế quản lý hành chính, thông tin;

- Tư vấn xây dựng quy chế tài chính kế toán.

 

Quy trình tư vấn xây dựng quy chế của Công ty luật Minh Khuê:

Bao gồm:  
- Phân tích, đánh giá hiện trạng mô hình quản lý của doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn mô hình tổ chức quản lý phù hợp với quy mô và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, và đặc thù ngành nghề của doanh nghiệp;

- Phân tích các chức năng của từng phòng ban, các xí nghiệp, các đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng quan hệ điều hành trong doanh nghiệp bao gồm các chức danh quản lý và các quan hệ giữa các phòng ban và các đơn vị trực thuộc;

- Xây dựng các quy trình và thủ tục trong công ty trong từng lĩnh vực khác nhau: như quy trình về giấy tờ và các văn bản hành chính, quy trình và giấy tờ về tài chính....

- Xây dựng các quan hệ trực tiếp và gián tiếp các các chức danh quản lý cũng như nhân viên trong từng bộ phận.

Chúng tôi đảm bảo tính đồng bộ và pháp lý của bộ quy chế đã tư vấn và xây dựng cho khách hàng.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP 

----------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN: