Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Công ty luật Minh Khuê là một trong những lựa chọn hàng đầu của Quý khách trong việc tư vấn xây dựng quy chế quản lý của Hội đồng quản trị và Hội đồng thành viên:

Các nội dụng Luật sư của chúng tôi tiến hành:

- Xác định trách nhiệm pháp lý của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên ;

- Xây dựng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Xây dựng nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Thiết lập mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên với Tổng Giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát;

- Xây dựng phương án thực hiện các cuộc họp của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

- Phân tích và xây dựng phương án nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Hội đồng thành viên;

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! 
Trân trọng./.
PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP