Theo Thông tư 13/2008/TT- BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Để lập sàn giao dịch Bất động sản càn các điều kiện sau:

Phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới Bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá Bất động  sản thì phải có thêm ít nhất hai người có chứng chỉ định giá Bất động sản.

- Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch Bất động sản.

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.

- Có người quản lý, điều hành được đào tạo về chuyên môn.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoạigọi: 1900.6162

Để khách hàng biết rõ các bước thực hiện Tư Vấn Việt xin đưa các thông tin về quy trình soạn  thảo quy chế sàn giao dịch Bất động sản:
Bước 1:  Trao đổi thông tin và các yêu cầu.
Bước 2: Bộ phận chuyên môn của Công ty luật Minh Khuê kết hợp  với lãnh đạo công ty để:

- Thu thập thông tin cơ bản về doanh nghiệp;

- Tìm hiểu phương thức quản lý hiện tại của doanh nghiệp;

- Tìm hiểu những vướng mắc đã và đang gặp tại doanh nghiệp;

- Tìm hiểu định hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.
Bước 3: Công ty luật Minh Khuê nghiên cứu và đưa ra các Sơ đồ tổ chức bộ máy của sàn giao dịch sao cho phù hợp với quy mô cúng như hướng phát triển trong thời gian tới
Bước 4: Công ty luật Minh Khuê mời lãnh đạo doanh nghiệp dự hội thảo lựa chọn Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty
Bước 5:  Trên cơ sở sơ đồ đã thống nhất, MKLAW FIRM dự thảo các quy chế
Bước 6: Xin ý kiến góp ý của lãnh đạo Công ty vào từng điều khoản của từng quy chế, có thể qua Phiếu xin ý kiến hoặc tổ chức một cuộc họp tại Công ty.
Bước 7: Trên cơ sở góp ý của lãnh đạo Công ty, MKLAW FIRM soạn Dự thảo lần thứ 2.
Bước 8: Xin ý kiến góp ý lần thứ 2 của Ban lãnh đạo Công ty.
Bước 9:  MKLAW FIRM hoàn chỉnh và bàn giao, sản phẩm bàn giao là các bộ quy chế in trên giấy tốt và đĩa mềm chứa toàn bộ nội dung quy chế theo hợp đồng giữa hai bên.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP