>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương tiền thưởng của Công ty luật Minh Khuê cung cấp có cơ sở pháp lý dựa trên các văn bản sau:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn ban hành;

- Bộ luật lao động số 10/2012/QH 13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02/4/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 

Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng còn căn cứ vào những yếu tố nội tại của doanh nghiệp:

- Điều lệ của doanh nghiệp;

- Quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của doanh nghiệp;

- Ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh cụ thể và các yếu tố đặc thù của mỗi doanh nghiệp;

 

Phạm vi điều chỉnh của quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương tiền thưởng :

- Công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự của doanh nghiệp;

- Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công  tác của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp;

- Chính sách tiền lương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đối  với người lao động nhằm nâng cao sự gắn bó giữa các cán bộ, nhân viên với sự nghiệp lâu dài của  doanh nghiệp;

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Công ty;

 

Công ty luật Minh Khuê mang đến cho quý khách hàng những giải pháp tối ưu về các chính sách nhân sự, tiền lương, tiền thưởng,với đội ngũ luật sư, nhân viên, cộng tác viên chuyên nghiệp đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, tư vấn pháp luật.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật MInh Khuê  

---------------------------------------------