Luat Minh Khue

Luật sư hành chính

Dịch vụ xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên internet (Giấy phép ICP)

Dịch vụ xin cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên internet (Giấy phép ICP)
Giấy phép trang tin điện tử (ICP) là một trong những giấy phép quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi họ tham gia xây dựng và phát triển webside trên internet.Đồng thời Giấy phép ...

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết ...