Luat Minh Khue
Tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900 6162

Tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900 6162

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900 6162 là một trong những dịch vụ pháp lý nổi bật của Công ty luật Minh Khuê. Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ pháp luật cho khách hàng trên nhiều lĩnh vực như: Tư vấn luật hôn nhân và gia đình, tư vấn luật dân sự, hình sự, lao động, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế... và các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu:

Luật sư tư vấn pháp luật kinh doanh và giải quyết tranh chấp

Luật sư tư vấn pháp luật kinh doanh và giải quyết tranh chấp

Tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại là một dạng tranh chấp phổ biến việc giải quyết các tranh chấp đó đòi hỏi các bên phải am hiểu pháp lý và có ...

Tư vấn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật, việc người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động

Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động

Với mong muốn các Doanh nghiệp và người lao động hợp tác, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên, Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư ...

Luật sư tư vấn, đàm phán và soạn thảo Hợp đồng

Luật sư tư vấn, đàm phán và soạn thảo Hợp đồng

Luật sư tư vấn pháp luật hợp đồng trực tuyến và cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến tư vấn, đàm phán và soạn thảo Hợp đồng của Công ty luật Minh ...

Dịch vụ luật sư tư vấn, tranh tụng tại tòa án

Dịch vụ luật sư tư vấn, tranh tụng tại tòa án

Để chuyên nghiệp hóa hoạt động tranh tụng và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tại Việt Nam Công ty Luật Minh Khuê tổ chức riêng một đội ngũ luật ...

Dịch vụ luật sư tranh tụng tại tòa án

Dịch vụ luật sư tranh tụng tại tòa án

Dịch vụ luật sư tranh tụng tại tòa án là một trong những dịch vụ thế mạnh của Công ty luật Minh Khuê. Với kinh nghiệm tích luỹ qua thực tiễn, và dịch vụ ...

Tư vấn pháp luật hành chính

Tư vấn pháp luật hành chính

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại ...

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Với xu thế toàn cầu hóa, tranh chấp, mâu thuẫn thương mại của các bên tham gia giao dịch là điều khó tránh khỏi do xung đột tập quán thương mại, xung đột ...

Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện

Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện

Khiếu nại của công dân là một quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ. Quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật về ...

Tư vấn pháp luật bảo hiểm trực tuyến

Tư vấn pháp luật bảo hiểm trực tuyến

Công ty luật Minh Khuê cung ứng dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm bao gồm các lĩnh vực chính: Tư vấn chế độ bảo hiểm thai sản; bảo hiểm thất ...

Dịch vụ Luật sư riêng của Luật Minh Khuê

Dịch vụ Luật sư riêng của Luật Minh Khuê

Doanh nghiệp đã biết quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ pháp lý nhưng vấn đề chi phí và thù lao luật sư củng là một vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt là phí ...

Dịch vụ nổi bật