Dịch vụ pháp lý mà Công ty luật Minh Khuê cung cấp luôn đảm bảo sự nhanh chóng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, người lao động nước ngoài kinh doanh, lao động ổn định tại Việt Nam.

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài về giấy phép lao động

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

1. Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài:

- Tư vấn về các vấn đề lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Tư vấn các điều kiện để xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam;

- Hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị những tài liệu hồ sơ cần thiết để xin cấp giấy phép lao động;

- Hướng dẫn người nước ngoài các thủ tục Hợp pháp hoá lãnh sự tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam trong một số trường hợp cụ thể;

- Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ cần thiết để xin cấp giấy phép lao động;

- Đại diện cho người nước ngoài thực hiện việc xin cấp giấy phép lao động tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam

 

2. Dịch vụ xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam:

- Tư vấn các vấn để pháp lý về người nước ngoài lưu trú tại tại Việt Nam;

- Tư vấn các điều kiện xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật về cư trú của Việt Nam;

- Hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị những hồ sơ tài liệu cần thiết để xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam;

- Soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;

- Đại diện cho người nước ngoài thực hiện việc xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam

3. Dịch vụ xin cấp và gia hạn Visa cho người nước ngoài
Công ty luật Minh Khuê thực hiện các hoạt động tư vấn và làm đại diện cho người nước ngoài thực hiện các thủ tục xin cấp mới hoặc gia hạn visa cho người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.Thời hạn cho việc cấp mới và gia hạn nhanh chóng (từ 05-07 ngày làm việc)

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

------------------------------------------