Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền là luật sư phòng Hỗ trợ khách hàng công ty Luật TNHH Minh Khuê, bà Nguyễn Thị Thanh Hiền trực tiếp tư vấn pháp luật, giải đáp thắc mắc của khách hàng qua số điện thoại tổng đài tư vấn: 1900.6162

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền là luật sư tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực: tư pháp - hộ tịch; pháp luật dân sự như hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp lao động, lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

1. Quá trình đào tạo:

- Cử nhân ngành pháp luật kinh tế và quốc tế trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2003.

- Tham gia khóa đạo tạo hành nghề Luật sư tại Học viện tư pháp năm 2007; Năm 2012 tham gia Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và được Bộ Tư pháp cấp thẻ luật sư.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hiền - Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hiền - Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hiền - Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hiền - Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

2. Quá trình làm việc:

- Từ năm 2008 nhân viên pháp lý phòng dự án Công ty CP phát triển Tây Hà Nội.

- Từ năm 2014 đến năm 2019: cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP HN.

Cụ thể các thủ tục bà Nguyễn Thị Thanh Hiền có thể thực hiện là:

3.Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp

- Tư vấn thủ tục thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

-Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Rà soát, soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Rà soát, soạn thảo hợp đồng thương mại.

- Rà soát, soạn thảo hợp đồng kinh tế.

4.Tư vấn pháp luật về ly hôn.

- Soạn đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân…

- Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

5.Tư vấn pháp luật lĩnh vực tư pháp – hộ tịch.

- Tư vấn pháp luật thủ tục đăng ký khai sinh; khai sinh kết hợp cha nhận con, thủ tục cha nhận con, nuôi con nuôi

- Tư vấn pháp luật thủ tục kết hôn.

- Tư vấn pháp luật thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Tư vấn pháp luật thủ tục khai tử.

6.Tư vấn thủ tục công chứng.

- Tư vấn thủ tục công chứng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, mua bán, tặng cho tài sản;

- Tư vấn khai nhận thừa kế, phân chia di sản thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế…

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền là luật sư phòng HTKH công ty Luật TNHH Minh Khuê, bà Hiền trực tiếp giải đáp thắc mắc của khách hàng qua số điện thoại tổng đài tư vấn: 1900.6162

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền là luật sư tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực: tư pháp - hộ tịch; pháp luật dân sự như hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp lao động; lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

1. Quá trình đào tạo:

- Cử nhân ngành pháp luật kinh tế và quốc tế trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2003.

- Tham gia khóa đạo tạo hành nghề Luật sư tại Học viện tư pháp năm 2007; Năm 2012 tham gia Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và được Bộ Tư pháp cấp thẻ luật sư.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hiền - Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hiền - Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hiền - Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hiền - Luật sư tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

2. Quá trình làm việc:

- Từ năm 2008 nhân viên pháp lý phòng dự án Công ty CP phát triển Tây Hà Nội.

- Từ năm 2014 đến năm 2019: cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP HN.

Cụ thể các thủ tục bà Nguyễn Thị Thanh Hiền có thể thực hiện là:

Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp

- Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp.

- Tư vấn pháp luật thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

-Tư vấn pháp luật thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh.

- Tư vấn pháp luật thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Tư vấn pháp luật soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

- Tư vấn pháp luật soạn thảo hợp đồng thương mại.

- Tư vấn pháp luật soạn thảo hợp đồng kinh tế.

Tư vấn pháp luật về ly hôn.

- Tư vấn pháp luật, soạn đơn yêu cầu khởi kiện ly hôn

- Tư vấn pháp luật, soạn thảo đơn đề nghị công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân.

- Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Tư vấn pháp luật lĩnh vực tư pháp – hộ tịch.

- Tư vấn pháp luật thủ tục đăng ký khai sinh; khai sinh kết hợp cha nhận con, thủ tục cha nhận con, nuôi con nuôi

- Tư vấn pháp luật thủ tục kết hôn.

- Tư vấn pháp luật thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Tư vấn pháp luật thủ tục khai tử.

- Tư vấn pháp luật Thủ tục trích lục hộ tịch (giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, trích lục khai tử).

- Tư vấn pháp luật thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tư vấn pháp luật thủ tục công chứng.

- Tư vấn pháp luật thủ tục công chứng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất,

- Tư vấn pháp luật thủ tục công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản, hợp đồng ủy quyền.

- Tư vấn pháp luật thủ tục lập di chúc, công chứng di chúc.

- Tư vấn pháp luật thủ tục khai nhận di sản thừa kế, phân chia di sản thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế…