Vậy xin quý luật sư tư vấn dùm các câu hỏi sau: 1/ tài sản được chia như thế nào trong trường hợp cả ba mẹ đều mất và không để lại di chúc? Những người có tên trong hộ khẩu có những quyền và nghĩa vụ gì về tài sản thừa kế? 2/ trường hợp cả ba mẹ muốn để lại di chúc chỉ chia tài sản cho tôi và em gái tôi mà không muốn vợ tôi, con tôi và em rể tôi được chia tài sản thì phải lập di chuc như thế nào? 

Tôi xin trân thành cám ơn!

Người gửi: Duy Tran

Câu hỏi được biên tập từ chuyên muc hỏi đáp pháp luật của Công ty luật Minh Khuê,

Cách lập di chúc ?

Luật sư tư vấn phương thức lập di chúc hợp pháp, gọi: 1900.0159

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng, thắc mắc của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:
Theo thông tin bạn cung cấp, chủ hộ là mẹ bạn có thể hiểu là người có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mẹ bạn và tài sản này là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của bố mẹ bạn (Theo điều 33,
Luật hôn nhân và gia đình 2014).


1. Thừa kế theo pháp luật:

Theo khoản 1, điều 675, Bộ luật Dân sự 2005, quy định về Những trường hợp thừa kế theo pháp luật:
"Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:
a) Không có di chúc;
b) Di chúc không hợp pháp;
c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;
d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản".

Nếu cả ba và mẹ bạn mất đi mà không để lại di chúc thì phần di sản của ba mẹ bạn sẽ được chia thừa kế theo pháp luật, căn cứ điều 676, Bộ Luật dân sự 2005 quy định về Người thừa kế theo pháp luật:
"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản".

Theo quy định trên, người được hưởng di sản thừa kế trong trường hợp bố mẹ bạn KHÔNG ĐỂ LẠI DI CHÚC là bạn và em gái bạn. Vì hai người ở hàng thừa kế thứ nhất. Và mỗi người được 1/2 giá trị di sản.

 

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản họp gia đình bản mới nhất năm 2020

2. Lập di chúc phân chia di sản:
Nếu không có di chúc thì phần di sản cũng đương nhiên được chia cho bạn và em gái bạn (nếu bạn và em gái bạn không rơi vào các trường hợp Không được hưởng di sản được quy định tại điều 643, Bộ luật dân sự 2005).
Căn cứ điều 648, Bộ luật Dân sự 2005 quy định về Quyền của người lập di chúc  
"Người lập di chúc có các quyền sau đây:
1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản".

Do đó, bố, mẹ bạn có thể lập di chúc và quyết định chia tài sản cho những ai và mỗi người được hưởng bao nhiêu.

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất năm 2020