Năm 2010 mẹ tôi lập hợp đồng cho tặng tôi 600m2 trong tổng diện tích 1000m2 mẹ tôi được cấp và nằm trong di chúc mẹ tôi lập tại UBND xã năm 2004 và tôi đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho tôi cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất đã thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ của mẹ tôi và cấp mới cho mẹ tôi bằng một quyền sử dụng đất mới với diện tích còn lại là 400m2. Khi lập hợp đồng cho tặng tôi quyền sử dụng đất mẹ tôi không báo UBND xã huỷ tờ di chúc lập năm 2004. Năm 2011 mẹ tôi mất, hai đứa cháu của mẹ tôi đòi chia di sản theo di chúc mẹ tôi lập năm 2004 nhưng chỉ đòi phần 400m2 là sổ chủ quyền mới của mẹ tôi còn lại… Kính mong luật sư tư vấn cho tôi biết di chúc của mẹ tôi lập năm 2004 nêu trên có bị vô hiệu toàn bộ hay không? Hay chỉ vô hiệu phần QSDĐ đã cho tôi, tôi phải làm gì để giữ phần di sản thừa kế của mẹ tôi để lại là 400m2 QSDĐ nêu trên. Rất mong được sự giúp đỡ của quý Luật sư.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Người gửi: T.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn chia di sản thừa kế theo di chúc

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin có ý kiến trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005

>> Xem thêm:  Hợp đồng tặng cho xe máy có bắt buộc công chứng không ? Mua bán xe máy cũ

2. Nội dung tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì năm 2004 mẹ bạn lập di chúc để lại di sản thừa kế cho bạn một phần đất là 100m2 trong quyền sử dụng đất của mẹ bạn được cấp là 1000m2 số còn lại 900m2 mẹ tôi di chúc để lại cho 2 người cháu cùng tuổi với bạn. Mà theo quy định của pháp luật thì di chúc sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế là khi người để lại di chúc chết. Như vậy di chúc của mẹ bạn lập năm 2004 lúc đó chưa có hiệu lực.

Năm 2010 mẹ bạn có làm hợp đồng tặng cho bạn 600m2 đất trong tổng diện tích 1000m2 mẹ bạn được cấp và nằm trong di chúc mẹ bạn lập tại UBND xã năm 2004 và bạn đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho bạn cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất đã thu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ của mẹ bạn và cấp mới cho mẹ bạn  bằng một quyền sử dụng đất mới với diện tích còn lại là 400m2.

Như vậy hợp đồng tặng cho đã có hiệu lực pháp luật và bạn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy tài sản của mẹ bạn chỉ còn 400m2.

Năm 2011 bẹ bạn mất, như vậy khi này di chúc của mẹ bạn lập năm 2004 sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên lúc này di sản thừa kế của mẹ bạn chỉ còn một phần. Di chúc của mẹ bạn chỉ còn một ohaanf thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực. Cụ thể khoản 3 Điều 677 BLDS quy định:  

3. Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

Như vậy 400m2 đất của mẹ bạn vẫn sẽ được chia theo di chúc.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo, xác lập di chúc và phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật