Khi mở thầu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất, thì có : - 01 hồ sơ đề xuất đạt và 02 hồ sơ đề xuất không đạt Chúng tôi tiến hành đánh giá 01 bộ hồ sơ đạt yêu cầu còn 2 bộ hồ sơ không đạt, không tiếp tục đánh giá. Trong trường hợp này 02 bộ hồ sơ này chúng tôi sử lý như thế nào?

Xin luật sư tư vấn giúp. Tôi xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ  Chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn Lưu trữ hồ sơ mời thầu ?

Luật sư tư vấn qua điện thoại gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc về cho chúng tôi, với vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

2. Nội dung tư vấn

    Điều 10 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định về Lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu như sau:

"1. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu là 03 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này.

>> Xem thêm:  Chào hàng cạnh tranh rút gọn có cần phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

 2. Hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu theo thời hạn sau đây:

a) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;

 b) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ: Cùng thời gian với việc hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu của nhà thầu không được lựa chọn

Trường hợp trong thời hạn quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này, nhà thầu không nhận lại hồ sơ đề xuất về tài chính của mình thì bên mời thầu xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ đề xuất về tài chính nhưng phải bảo đảm thông tin trong hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu không bị tiết lộ

3. Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu giữ trong khoảng thời gian 12 tháng, kể từ khi ban hành quyết định hủy thầu.

4. Hồ sơ quyết toán, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan đến nhà thầu trúng thầu của gói thầu được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ."

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 thì Toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu được lưu giữ đến tối thiểu là 03 năm sau khi quyết toán hợp đồng, trừ hồ sơ quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này. Theo như thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn tổ chức đấu thầu gói thầu phi tư vấn với phương thức đấu thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ, nên trường hợp của công ty bạn không thuộc vào các khoản 2,3 và 4. Theo đó, đối với 2 túi hồ sơ đề xuất không đạt công ty bạn sẽ tiến hành lưu trữ lại trong thời gian tối thiểu là 3 năm.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email

Chúc bạn thành công

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật đấu thầu.
 

 

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về thời gian lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu