Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn mua căn nhà có diện tích 68m2, nhưng chỉ có 36,7m2 trên sổ hồng, phần còn lại vẫn là trên giấy tờ chuyển nhượng, nay bạn muốn nhập phần diện tích còn lại vào sổ hồng, trước hết, cần phải đáp ứng điều kiện các thửa đất có chung mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 11 Luật Đất đai 2013 như sau:

"Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

4. Đối với trường hợp không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì việc xác định loại đất thực hiện theo quy định của Chính phủ."

Nếu 2 thửa đất của bạn không có chung mục đích sử dụng đất thì bạn phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Luật đất đai 2013 .

Sau khi đáp ứng được điều kiện về hợp thửa đất, bạn cần làm thủ tục hợp thửa đất theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

- Hồ sơ:

>> Xem thêm:  Lần đầu sử dụng ma túy thì bị xử phạt như thế nào ? Hình phạt tội sử dụng ma túy ?

+ Đơn đề nghị hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

+ Chứng minh thư nhân dân;

+ Sổ hộ khẩu gia đình;

- Nơi thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

+) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

++ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

++ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

++ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Xử phạt khi bị bắt vì sử dụng ma túy đá ? Có bị bắt khi đang sử dụng ma túy đá không ?

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập

>> Xem thêm:  Người sử dụng ma túy đá sẽ bị xử lý như thế nào ? Mức phạt khi tàng trữ, sử dụng ma túy đá ?