Luật sư trả lời:

Chào Anh/Chị, Cảm ơn anh/chị đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, trong phạm vi thông tin mà chúng tôi được cung cấp, Luật Minh Khuê xin được tư vấn như sau:

1. Đối tượng phải nộp hồ sơ đại chúng:

Theo quy định hiện hành, căn cứ Điều 25 Luật chứng khoán năm 2006 (Sửa đổi, bổ sung năm 2010) thì Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

Một là, công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

Hai là, Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

Ba là, Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng, chỉ trong trường hợp thứ ba, công ty anh/chị mới phải phải nộp hồ sơ công ty đại chúng.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Trong trường hợp công ty anh/chị thuộc diện phải nộp hồ sơ đại chúng, trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng Công ty anh/chị phải nộp hồ sơ công ty đại chúng

>> Xem thêm:  Công ty cổ phần đại chúng có bắt buộc áp dụng Điều lệ mẫu không?

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

4. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

a) Điều lệ công ty;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

c) Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông;

d) Báo cáo tài chính năm gần nhất.

5. Trình tự, thủ tục:

Bước 1: Công ty chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

Bước 2: Công ty nộp hồ sơ nói trên tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

>> Xem thêm:  Mẫu Điều lệ áp dụng đối với công ty đại chúng

Bước 3: Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Minh Khuê về “Luật sư tư vấn thủ tục nộp hồ sơ công ty đại chúng?”. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác anh/chị vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.0159 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng