Nam đủ 18 tuổi đã được kết hôn chưa?  Cháu sinh ngày 10-07-1998 vậy đến ngày 11-07-2015 cháu đã đủ tuổi kết hôn chưa?

Người gửi: M.H
>> Luật sư tư vấn luật Hôn nhân gia đình trực tuyến gọi số: 1900.6162

Luật sư tư vấn thủ tục và điều kiện kết hôn ?

(Luật sư tư vấn thủ tục và điều kiện kết hôn theo luật)

Trả lời:

Cơ sở pháp luật:

Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Nội dung phân tích:

Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình 2014:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

>> Xem thêm:  Độ tuổi đăng ký kết hôn theo quy định mới nhất ?

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”.

Theo đó, điều kiện kết hôn đối với nam ở đây là đủ 20 tuổi trở lên. Trong trường hợp của bạn, bạn sinh ngày 10-07-1998, vậy đến ngày 11-07-2015 bạn mới đủ 18 tuổi. Bạn còn thiếu 2 tuổi nữa mới đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân và gia đình.

>> Xem thêm:  Các trường hợp bị cấm kết hôn theo quy định mới nhất năm 2021 ?