Luật sư tư vấn:

Theo nguyên tắc mỗi người chỉ có một sổ bảo hiểm xã hội nêu trên thì bạn bắt buộc phải rút sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ và tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty mới trên chính quyển sổ bảo hiểm này.

Về việc công ty có được giữ sổ bảo hiểm xã hội  ?

Tại khoản 2, 3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 và khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

...

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động...”

Do vậy, việc công ty cố tình giữ lại sổ bảo hiểm là trái với quy định của pháp luật hiện hành. Mọi vướng mắc pháp lý hãy gọi 1900.6162(nhấn máy lẻ phím 6) để được luật sư tư vấn và giải đáp vấn đề bảo hiểm xã hội.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật MInh Khuê