Tôi thắc mắc không biết nên làm thế nào, hay cần những giấy tờ gì. Mong luật sư cho tôi biết rõ hơn về thủ tục đặt cọc như thế nào, cần những giấy tờ gì. Xin chân thành cảm ơn.

Người hỏi: H.D

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự về tiền đặt cọc, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Vấn đề của bạn công ty xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý: 

Bộ luật dân sự năm 2005 

Luật đất đai năm 2003 

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng đặt cọc và biên bản giao nhận tiền đặt cọc mới nhất

Luật đất đai năm 2013 

2. Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn muốn mua một lô đất , sau khi hai bên thỏa thuận hẹn ngày đặt cọc. Nhưng khi tới ngày đặt cọc chủ lô đất này cho người con rể đứng ra làm hợp đồng đặt cọc, trong khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác. 

Trong trường hợp này, trước tiên bạn cần phải làm rõ một điều là bạn phải làm việc với chính chủ của mảnh đất đó. Vì theo quy đinh của pháp luật thì Điều kiện để có thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là phải có Giấy chứng nhận theo quy đinh tại Điều 168 Luật đất đai 2013. Cụ thể như sau:

Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

2. Thời điểm người thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời chuyển nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê sau khi có Giấy chứng nhận và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 194 của Luật này.

mà như thông tin bạn cung cấp thì trong Giấy chứng nhận mang tên người khác nên trong trường hợp này người đứng tên trên Giấy chứng nhận mới là chủ sở hữu hợp pháp theo quy định của pháp luật. Vì vậy nếu bạn muốn mua lô đất này bạn phải làm việc với chính người chủ sở hữu hợp pháp đó để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Vì vậy trước khi thực hiện chuyển nhượng cũng như làm hợp đồng đặt cọc bạn nên lưu ý các vấn trề trên. Sau đây công ty Luật Minh khuê cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng đặt cọc và biên bản giao nhận tiền đặt cọc để bạn có thể tham khảo thêm:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***--------

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách lấy lại tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật ?

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v Mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày …tháng … năm 20….  tại ……………. …………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 TP Hà Nội, chúng tôi gồm có:

I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………… 

Sinh ngày: ………………………………………………………………………… 

Chứng minh nhân dân số: ………..cấp ngày ………………tại……………… 

>> Xem thêm:  Có đòi lại được tiền đặt cọc nhà khi phát hiện nhà kém chất lượng?

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

II. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

Họ và tên chủ hộ:……………………………………………………………… 

Sinh ngày: ……………………………………………………………………… 

Chứng minh nhân dân số: …………..cấp ngày ………………tại………… 

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Các thành viên của hộ gia đình bên bán (bên B):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………… 

>> Xem thêm:  Biên bản giao nhận tiền đặt cọc

Sinh ngày: ……………………………………………………………………… 

Chứng minh nhân dân số: …………..cấp ngày ………………tại…………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Ông (Bà): ………………………………………………………………………… 

Sinh ngày: ……………………………………………………………………… 

Chứng minh nhân dân số: ………..cấp ngày ………………tại…………… 

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

III. Cùng người làm chứng:

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc đặt cọc tiền nhà?

1.Ông(Bà): ……………………………………………………………………… 

Sinh ngày: ……………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………..cấp ngày ………………tại…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2.Ông(Bà): ……………………………………………………………………… 

Sinh ngày: …………………………….......…………………………………….

Chứng minh nhân dân số: …………..cấp ngày ………………tại…………… 

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về đặt cọc trong giao dịch dân sự

 

IV. Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là:………… …………… 

Bằng chữ:…………………………………………………………………………… 

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………………….…, kể từ ngày …… tháng ………. năm 2010

 

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng thực tập thì có được hoàn trả tiền học phí không ?

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

1.Bằng việc đặt cọc này Bên A cam kết mua đất của bên B tại ………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết sẽ bán đất thuộc sở hữu hợp pháp và không có bất kỳ  tranh chấp nào liên quan đến mảnh đất mà bên B giao bán cho bên A tại : ……………………………..

……………….……………………….. với diện tích là ………….. .m2

giá bán là ………………………………………………….………………………… 

2. Trong thời gian đặt cọc, bên B cam kết sẽ làm các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên A, bên A cam kết sẽ trả ………………………………………...................................................………… 

 khi hai bên ký hợp đồng mua bán đất tại phòng công chứng Nhà Nước, ………… 

………………………………………………………………………………………… 

sẽ được bên A thanh toán nốt khi bên B giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên B cam kết sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên A và bên B ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng Nhà Nước. Bên B có nghĩa vụ nộp các khoản thuế phát sinh trong quá trình giao dịch theo đúng quy định của pháp luật (đối với thuế đất, thuế chuyển nhượng bên B sẽ là người thanh toán mà bên A không phải trả bất cứ khoản phí nào) .

>> Xem thêm:  Chấm dứt hợp đồng thuê phòng trọ có được trả lại tiền cọc không ?

 

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất số tiền đặt cọc;

2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại số tiền đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

>> Xem thêm:  Vấn đề không trả tiền cọc của chủ nhà trọ ?

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại số tiền đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Bên B có nghĩa vụ dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng khi giao đất để trả lại mặt bằng đất thổ cư cho bên A.

2. Bên B có các quyền sau đây:

Sở hữu số tiền đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được).

 

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch không giao dịch được thì bên B phải hoàn trả lại 100% số tiền mà bên A đã giao cho bên B . Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của luật pháp của Việt Nam.

 

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết nhà ở được thế chấp tại Ngân hàng?

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên A

 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người làm chứng.

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………… Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm 03 trang được chia làm bốn bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản.

>> Xem thêm:  Tư vấn về vấn đề đặt cọc mua bán nhà, quyền sử dụng đất ?

 

Hà nội, ngày …tháng ..… năm 20…..

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***-----------

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về mức phạt cọc tối đa ?

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày …tháng … năm 20…...  tại :……………………………… 

……………………………………………………………, Chúng tôi gồm :

1. BÊN A:  BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC  (Sau đây được gọi là  "Bên A"):

Ông (Bà): …………………………………………………………………… 

Sinh ngày: ………………………………………………………………… 

Chứng minh nhân dân số: ……………..cấp ngày ………tại………… 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. BÊN B:  BÊN NHÂN TIỀN ĐẶT CỌC (Sau đây được gọi là  "Bên B"):

>> Xem thêm:  Lấy lại tiền cọc thuê nhà như thế nào ?

Ông (Bà): ………………………………………………………………… 

Sinh ngày: ………………………………………………………………… 

Chứng minh nhân dân số: ………..cấp ngày …………tại…………… 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Ông (Bà): …………………………………………………………………… 

Sinh ngày: ………………………………………………………………… 

Chứng minh nhân dân số: ………..cấp ngày ………………tại……… 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

>> Xem thêm:  Đòi lại tiền đặt cọc khi thuê nhà ?

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo hợp đồng đặt cọc số  01/2013/HĐĐC mua bán nhà, đất tại địa chỉ:………..……………………………..………………

……………………………………………………………………………… 

Hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

1.    Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: ........................ (Bằng chữ: ………………....... triệu đồng chẵn).

2.    Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của hợp đồng đặt cọc.

3.    Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán của hợp đồng được lập tại văn phòng công chứng;

4.    Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất.

 BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

BÊN ĐẶT CỌC

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi 1900.6162

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Khởi kiện đòi tiền đặt cọc ?

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê