Luat Minh Khue

Bộ luật - Luật - Pháp lệnh

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Bộ Luật - Luật - Pháp lệnh mới ban hành trên tất cả các lĩnh vực để Quý khách tìm hiểu, đối chiếu và nghiên cứu.

Luật Lâm Nghiệp năm 2017

Luật Lâm Nghiệp năm 2017
Luật Lâm Nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
Kể từ ngày 1/1/2018 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam ban hành chính thức có hiệu lực

Luật căn cước công dân năm 2014

Luật căn cước công dân năm 2014
Sau đây Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc toàn bộ nội dung của Luật Căn cước công dân. Quý bạn đọc có thể tìm hiểu quy định của pháp luật mới nhất hiện nay tại Luật căn cước công dân 2014.

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP và điều 30 của nghị định số 174/2013/NĐ-CP về viễn thông

Nghị định 49/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung điều 15 của nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật Viễn thông và điều ...

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Dịch vụ nổi bật