Luat Minh Khue

Bộ luật - Luật - Pháp lệnh

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Bộ Luật - Luật - Pháp lệnh mới ban hành trên tất cả các lĩnh vực để Quý khách tìm hiểu, đối chiếu và nghiên cứu.

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
Kể từ ngày 1/1/2018 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam ban hành chính thức có hiệu lực

Luật căn cước công dân năm 2014

Luật căn cước công dân năm 2014
Sau đây Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc toàn bộ nội dung của Luật Căn cước công dân. Quý bạn đọc có thể tìm hiểu quy định của pháp luật mới nhất hiện nay tại Luật căn cước công dân 2014.

Luật Hòa giải cơ sở số 35/2013/QH13

Luật Hòa giải cơ sở số 35/2013/QH13
Luật Hòa giải cơ sở số 35/2013/QH13 quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong ...

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13
Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.

Dịch vụ nổi bật