Luat Minh Khue
Thủ tục mở phòng khám tư nhân như thế nào?

Thủ tục mở phòng khám tư nhân như thế nào?

Chào luật sư, mình năm nay 55 tuổi. Do hiện nay yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Nên hiện nay mình có nhu cầu muốn mở phòng khám tư nhân để khám chữa bệnh cho mọi người. Vậy luật sư có thể tư vấn giúp mình thủ tục mở phòng khám tư nhân như thế nào?

Bộ luật lao động năm 2012

Ngày 18 tháng 06 năm 2012 Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2013:

Bộ luật hình sự năm 2015

Bộ luật hình sự năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 thay thế Bộ ...

Bộ luật dân sự năm 2015

Luật Minh Khuê cung cấp cho khách hàng Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016

Luật Minh Khuê cung cấp văn bản Luật tín ngưỡng, tôn giáo của Quốc Hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Luật trợ giúp pháp lý năm 2017

Luật Minh Khuê cung cấp Luật trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 do Quốc Hội ban hành.

Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bộ Luật Hình sự năm 2017 sửa đổi một số điều của Luật hình sự năm 2015:

Dịch vụ nổi bật