Luat Minh Khue

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11

Luật Đấu thầu - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định: các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ ...

Bộ luật dân sự năm 1995

Toàn văn bộ luật dự năm 1995 (Văn bản đã hết hiệu lực chỉ có giá trị tham khảo):

Luật doanh nghiệp năm 1999

Ngày 12 tháng 06 năm 1999, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành luật doanh nghiệp năm 1999 (Văn bản đã hết hiệu lực, nội dung văn bản chỉ có giá ...

Dịch vụ nổi bật