Luat Minh Khue

Bộ luật - Luật - Pháp lệnh

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Bộ Luật - Luật - Pháp lệnh mới ban hành trên tất cả các lĩnh vực để Quý khách tìm hiểu, đối chiếu và nghiên cứu.

Luật đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13

Luật đầu tư công 2014 số 49/2014/QH13
Ngày 18 tháng 06 năm 2014, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật đầu tư công với nhiều nội dung mới khắc phục phục việc đầu tư dàn trãi, lãng phí, kém hiệu ...

Luật việc làm 2013 số 38/2013/QH13

 Luật việc làm 2013 số 38/2013/QH13
Ngày 16 tháng 11 năm 2013, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm. Đây là Luật việc làm đầu tiên của nước ta với nhiều nội dung đáng lưu ý. Luật này ...

Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cạnh, cư trú số 47/2014/QH13

Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cạnh, cư trú số 47/2014/QH13
Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, quy định:

Công ước La Haye năm 1993 về bảo vệ trẻ em

Công ước La Haye năm 1993 về bảo vệ trẻ em
Công ty luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn công ước LA HAYE năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13
Ngày 16 tháng 09 năm 2013 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13:

Luật Công đoàn của Quốc hội, số 12/2012/QH13

Luật Công đoàn của Quốc hội, số 12/2012/QH13
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Công ty luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn văn bản luật này để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính sửa đổi số 29/2006/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính sửa đổi số 29/2006/PL-UBTVQH11
Ngày 05 tháng 04 năm 2006, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính số 29/2006/PL-UBTVQH11:

Pháp lệnh giải quyết vụ án hành chính năm 1996

Pháp lệnh giải quyết vụ án hành chính năm 1996
Ngày 21 tháng 05 năm 1996, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính, nội dung cụ thể như sau:

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.

Dịch vụ nổi bật