Luat Minh Khue

Bộ luật - Luật - Pháp lệnh

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Bộ Luật - Luật - Pháp lệnh mới ban hành trên tất cả các lĩnh vực để Quý khách tìm hiểu, đối chiếu và nghiên cứu.

Luật việc làm 2013 số 38/2013/QH13

 Luật việc làm 2013 số 38/2013/QH13
Ngày 16 tháng 11 năm 2013, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm. Đây là Luật việc làm đầu tiên của nước ta với nhiều nội dung đáng lưu ý. Luật này ...

Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cạnh, cư trú số 47/2014/QH13

Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cạnh, cư trú số 47/2014/QH13
Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, quy định:

Công ước La Haye năm 1993 về bảo vệ trẻ em

Công ước La Haye năm 1993 về bảo vệ trẻ em
Công ty luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn công ước LA HAYE năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13
Ngày 16 tháng 09 năm 2013 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13:

Luật Công đoàn của Quốc hội, số 12/2012/QH13

Luật Công đoàn của Quốc hội, số 12/2012/QH13
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Công ty luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn văn bản luật này để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính sửa đổi số 29/2006/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính sửa đổi số 29/2006/PL-UBTVQH11
Ngày 05 tháng 04 năm 2006, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính số 29/2006/PL-UBTVQH11:

Pháp lệnh giải quyết vụ án hành chính năm 1996

Pháp lệnh giải quyết vụ án hành chính năm 1996
Ngày 21 tháng 05 năm 1996, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính, nội dung cụ thể như sau:

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 hướng dẫn thực hiện dân chủ cấp xã, phường, thị trấn

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 hướng dẫn thực hiện dân chủ cấp xã, phường, thị trấn
Ngày 20/4/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH11.

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13
Ngày 20 tháng 06 năm 2012, Quốc hội ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13:

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngày 01 tháng 07 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.