Luat Minh Khue

Bộ luật - Luật - Pháp lệnh

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Bộ Luật - Luật - Pháp lệnh mới ban hành trên tất cả các lĩnh vực để Quý khách tìm hiểu, đối chiếu và nghiên cứu.

Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/PL-UBTVQH12
Ngày 02 tháng 04 năm 2008 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/PL-UBTVQH12:

Luật hôn nhân gia đình năm 1986

Luật hôn nhân gia đình năm 1986
Ngày 29 tháng 12 năm 1986 Quốc hội ban hành luật hôn nhân gia đình năm 1986, công ty luật Minh Khuê cung cấp toàn văn bộ luật này để Quý khách hàng tham khảo (Thời điểm hiện tại văn bản này đã hết ...

Dịch vụ nổi bật