Luat Minh Khue

Bộ luật - Luật - Pháp lệnh

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Bộ Luật - Luật - Pháp lệnh mới ban hành trên tất cả các lĩnh vực để Quý khách tìm hiểu, đối chiếu và nghiên cứu.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13
Ngày 16 tháng 09 năm 2013 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13:

Luật Công đoàn của Quốc hội, số 12/2012/QH13

Luật Công đoàn của Quốc hội, số 12/2012/QH13
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013. Công ty luật Minh Khuê giới thiệu toàn văn văn bản luật này để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng:

Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính sửa đổi số 29/2006/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính sửa đổi số 29/2006/PL-UBTVQH11
Ngày 05 tháng 04 năm 2006, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính số 29/2006/PL-UBTVQH11:

Pháp lệnh giải quyết vụ án hành chính năm 1996

Pháp lệnh giải quyết vụ án hành chính năm 1996
Ngày 21 tháng 05 năm 1996, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính, nội dung cụ thể như sau:

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 hướng dẫn thực hiện dân chủ cấp xã, phường, thị trấn

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 hướng dẫn thực hiện dân chủ cấp xã, phường, thị trấn
Ngày 20/4/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH11.

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13
Ngày 20 tháng 06 năm 2012, Quốc hội ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13:

Pháp lệnh 10/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc án phí, lệ phí toà án

Pháp lệnh 10/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc án phí, lệ phí toà án
Ngày 27 tháng 02 năm 2009 Ủy ban thường vụ Quốc hội banh ành pháp lệnh 10/2009/PL-UBTVQH12 về việc án phí, lệ phí toà án:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13:
Ngày 20 tháng 11 năm 2012 Quốc hội ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13:

Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11
Ngày 29 tháng 09 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11 :

Hiệp ước hợp tác Patent

Hiệp ước hợp tác Patent
Công ty luật Minh Khuê cung cấp hiệp ước hợp tác patent ký tại Washington ngày 19.06.1970, Sửa đổi ngày 02.10.1979 và ngày 03.02.1984 để Quý khách hàng tham khảo:

Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/PL-UBTVQH12
Ngày 02 tháng 04 năm 2008 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/PL-UBTVQH12:

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đã có hướng dẫn mới nhất về tha tù trước thời hạn: Theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện:

Dịch vụ nổi bật