Luat Minh Khue

Bộ luật - Luật - Pháp lệnh

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Bộ Luật - Luật - Pháp lệnh mới ban hành trên tất cả các lĩnh vực để Quý khách tìm hiểu, đối chiếu và nghiên cứu.

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 hướng dẫn thực hiện dân chủ cấp xã, phường, thị trấn

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 hướng dẫn thực hiện dân chủ cấp xã, phường, thị trấn
Ngày 20/4/2007, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH11.

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13

Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13
Ngày 20 tháng 06 năm 2012, Quốc hội ban hành Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13:

Pháp lệnh 10/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc án phí, lệ phí toà án

Pháp lệnh 10/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc án phí, lệ phí toà án
Ngày 27 tháng 02 năm 2009 Ủy ban thường vụ Quốc hội banh ành pháp lệnh 10/2009/PL-UBTVQH12 về việc án phí, lệ phí toà án:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13:
Ngày 20 tháng 11 năm 2012 Quốc hội ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13:

Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11
Ngày 29 tháng 09 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24/2004/PL-UBTVQH11 :

Hiệp ước hợp tác Patent

Hiệp ước hợp tác Patent
Công ty luật Minh Khuê cung cấp hiệp ước hợp tác patent ký tại Washington ngày 19.06.1970, Sửa đổi ngày 02.10.1979 và ngày 03.02.1984 để Quý khách hàng tham khảo:

Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/PL-UBTVQH12
Ngày 02 tháng 04 năm 2008 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 04/2008/PL-UBTVQH12:

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 31/2007/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 31/2007/PL-UBTVQH11
Ngày 08 tháng 03 năm 2007, Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 31/2007/PL-UBTVQH11:

Pháp lệnh 44/2002/PL-UBTVQH10 về xử lý vi phạm hành chính:

Pháp lệnh 44/2002/PL-UBTVQH10 về xử lý vi phạm hành chính:
Ngày 02 tháng 07 năm 2002 UBTV Quốc hội ban hành Pháp lệnh 44/2002/PL-UBTVQH10 về xử lý vi phạm hành chính:

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh kháng sản

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh kháng sản

Luật Minh Khuê cung cấp cho quý khách hàng Nghị định Số: 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh ...

Dịch vụ nổi bật