Luat Minh Khue

Bộ luật - Luật - Pháp lệnh

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Bộ Luật - Luật - Pháp lệnh mới ban hành trên tất cả các lĩnh vực để Quý khách tìm hiểu, đối chiếu và nghiên cứu.

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11
Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em - Theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11, được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004, trẻ dưới 6 tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được ...

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự
Ngày 27 tháng 02 năm 2009 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự:

Dịch vụ nổi bật