Luat Minh Khue

Bộ luật - Luật - Pháp lệnh

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Bộ Luật - Luật - Pháp lệnh mới ban hành trên tất cả các lĩnh vực để Quý khách tìm hiểu, đối chiếu và nghiên cứu.

Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ngày 01 tháng 01 năm 2012, Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực:

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11
Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em - Theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11, được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004, trẻ dưới 6 tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được ...

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11
Luật Đấu thầu - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định: các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với ...

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung số 26/2012/QH13

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung số 26/2012/QH13
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội, số 26/2012/QH13

Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12
Ngày 21 tháng 11 năm 2008 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Công an xã, số 06/2008/PL-UBTVQH12:

Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11

Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11
Ngày 14 tháng 06 năm 2004 Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11:

Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13

Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13
Ngày 18 tháng 06 năm 2012 Quốc hội ban hành Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2013:

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự
Ngày 27 tháng 02 năm 2009 Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 09/2009/PL-UBTVQH12 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự:

Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 53/2010/QH12

Luật Thi hành án hình sự của Quốc hội, số 53/2010/QH12
Ngày 17 tháng 06 năm 2010 Quốc hội ban hành Luật Thi hành án hình sự 53/2010/QH12:

Luật Phá sản số 21/2004/QH11 năm 2004

Luật Phá sản số 21/2004/QH11 năm 2004
Luật Phá sản 21/2004/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 15 tháng 06 năm 2004 tại Kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XI:

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Ngày 01 tháng 07 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Dịch vụ nổi bật