Luat Minh Khue

Bộ luật - Luật - Pháp lệnh

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm: Bộ Luật - Luật - Pháp lệnh mới ban hành trên tất cả các lĩnh vực để Quý khách tìm hiểu, đối chiếu và nghiên cứu.

Công ước số 182 của tổ chức lao động quốc tế

Công ước số 182 của tổ chức lao động quốc tế
Công ước số 182 của tổ chức lao động quốc tế về việc cấm và những hành động tức thời để loại bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất:

Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ngày 01 tháng 01 năm 2012, Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực:

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11
Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em - Theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11, được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004, trẻ dưới 6 tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được ...

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11

Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11
Luật Đấu thầu - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 quy định: các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với ...

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung số 26/2012/QH13

Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung số 26/2012/QH13
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội, số 26/2012/QH13

Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12

Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12
Ngày 21 tháng 11 năm 2008 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Công an xã, số 06/2008/PL-UBTVQH12:

Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11

Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11
Ngày 14 tháng 06 năm 2004 Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11:

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.

Dịch vụ nổi bật