Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

chào chị, cảm ơn chị đã gửi thắc mắc của mình tới công ty luật Minh Khuê, dựa vào những thông tin mà chị cung cấp, xin được tư vấn cho chị như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Quyết định 440/QĐ-TCT năm 2013 về Quy trình Quản lý biên lai do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

2. Nội dung phân tích:

Trường hợp công ty có đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế do cơ quan thuế cung cấp thì công ty có trách nhiệm thực hiện báo cáo lên cơ quan thuế theo quý quy định tại bảng kê thanh toán biên lai mẫu CTT25/AC ban hành theo quyết định số 440/QĐ-TCT của tổng cục thuế ban hành theo quy trình quản lý biên lai.

Mẫu bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

     Đơn vị, cá nhân thu....                                                                                             Mẫu CTT25/AC

         MST:                                                                                                                        Số: . . . . . . . .

                                                                           BẢNG KÊ CHỨNG TỪ

                                                                               Quý ..... năm .....         

Ký hiệu mẫu

Tên biên lai

Ký hiệu

Từ số đến số

Số sử dụng

Số xoá bỏ

Số mất, cháy

Cộng

1

2

3

4

5

6

7

8

Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xoá bỏ, mất cháy

                                                                                                                       ...,Ngày ....tháng....năm.....

                                                                                                                Tổ chức, cá nhân sửu dụng biên lai

                                                                                                                             (Ký, ghi rõ họ, tên)

Để tải được văn bản chị vui lòng kích xuống mục tải File để tải về thiết bị.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ emailhoặc qua Tổng đài luật sư tư vấn1900.6162.

Trân Trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh KHuê