Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ

 

 

 

 

Kính gửi: Chi cục thuế quận Thanh Xuân

I. Cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:

1/ Tên cá nhân: Hồ Thị Bích Lân

2/ Địa chỉ:

Số nhà:120 A4 Tập thể cơ khí

Phường: Thượng Đình

Quận:Thanh Xuân                     Thành phố: Hà Nội

3/ Mã số thuế (nếu có):......................................................................................................

4/ Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn): Hồ Thị Bích Lân

5/ Số CMND người đi nhận hóa đơn:010192164

Ngày cấp: 31/10/2002 Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội

II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

  • Tên dịch vụ: Cho thuê nhà
  • Đơn vị sử dụng dịch vụ: Công ty TNHH tư vấn Sunlaw
  • Địa chỉ đơn vị sử dụng dịch vụ: Số 120 A4 tập thể cơ khí, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
  • Mã số thuế người mua hàng hoá, dịch vụ: 0104078829
  • Ngày hợp đồng, dịch vụ: 09/05/2012
  • Doanh thu phát sinh: 37.174.721  VNĐ

Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Chúng tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hoá đơn.

- Quản lý hoá đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

       

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ KÝ DUYỆT

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)