1. Mẫu đơn xin thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước mới nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CŨ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

 

Kính gửi: ................................................. (1) 

Tên tôi là:.................................................. (2)

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số .... 

cấp ngày  ........./......../....... tại ................. 

Nơi ở hiện tại : ............................................... 

Hộ khẩu thường trú số....................... tại : ...... 

Số thành viên trong hộ gia đình ............. (3) người, bao gồm:

1. Họ và tên .................... số CMND :............ là ......... 

2. Họ và tên .................. số CMND :............... là ......... 

3. Họ và tên .................... số CMND: .......... là............. 

4. Họ và tên ................. số CMND :............ là .............. 

........................................................................................ 

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết cho thuê nhà ở tại địa chỉ số ... (4)

......................................................................................... 

Kèm theo đơn này là các giấy tờ liên quan đến nhà ở như sau5:

1 ..................................................................................... 

2 .................................................................................... 

3 ..................................................................................... 

...................................................................................... 

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

(Trường hợp nhận chuyển quyền thuê nhà ở của người khác thì người có đơn phải cam đoan không có tranh chấp, khiếu kiện và cam đoan diện tích nhà ở này là do đã nhận chuyển quyền thuê từ ông (bà).............................................kèm theo giấy tờ chứng minh về việc nhận chuyển quyền thuê)6./.


Các thành viên ghi rõ họ tên
và ký tên xác nhận

.........., ngày ....... tháng ......năm ........
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị mua nhà thuộc sở hữu nhà nước 

(1) Ghi tên đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở.

(2) Ghi tên người đại diện đứng đơn đăng ký.

(3) Chỉ ghi họ tên thành viên từ đủ 18 tuổi trở lên và ghi rõ mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn

(4) Ghi rõ địa chỉ nhà ở mà người đang sử dụng nhà đề nghị được ký hợp đồng thuê

(5) Liệt kê các giấy tờ liên quan đến thuê nhà ở (giấy tờ phân phối nhà ở hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền thuê nhà, giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê nhà ở…).

(6) Mục này chỉ ghi cho trường hợp nhận chuyển quyền thuê của người khác. 

Tham khảo một số bài viết pháp lý khác liên quan:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện như thế nào ?

Đối tượng, điều kiện và giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước ?

Hồ sơ, trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện như thế nào ?

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)