Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------

Tên thành viên: .......................................  

Mã số thành viên: 01

Sinh ngày:………………    

Giới tính: Nam                 Dân tộc:Kinh

             Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số:     …… công an Tp.Hà Nội cấp ngày: ……….

Nơi đăng ký HKTT: …………………

Chỗ ở hiện tại:           ……………

Điện thoại:

 

T.M Hội đồng quản trị

Chủ tịch

 

 

........................................

 CÔNG TY CỔ PHẦN

 ………………….

 

 

Trụ sở chính của công ty: …………………..

Điện thoại: ………………  Fax: ………….

Email:             …………….              Website:

Chứng nhận ĐKKD số: …………. do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày ................   

 

 

Ngày

Phần vốn góp

Giá trị vốn góp

Loại

 tài sản

Số lượng

Chữ ký thành viên

Xác nhận

 của công ty

Ghi chú

  

 /   / 20.....

 

 

 

 

Tiền mặt

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

SỞ HỮU CỔ PHẦN

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

.................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hà Nội, ngày    tháng     năm 20...