Mẫu giấy rút dự toán ngân sách được ban hành theo thông tư số 08/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Nhà nước áp dụng cho hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS).

>>  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162