1. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mới

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại, cụ thể như sau:

>> Tải ngay: Mẫu giấy ủy quyền giải quyết việc khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

………., ngày ……. tháng … năm …… 

 

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

 

Họ và tên người ủy quyền: ................................................. (1)

Địa chỉ: ..............................................................................  (2)

Số CMND: ……………  Cấp ngày ….. tháng ………. năm .......

Nơi cấp: ............................................................................... 

Họ và tên người được ủy quyền ......................................... 

Địa chỉ: ................................................................................. 

Số CMND: …………… Cấp ngày ….. tháng ………. năm .......

Nơi cấp: ............................................................................. 

Nội dung ủy quyền: ....................................................... (3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

Xác nhận của UBND
xã, phường, thị trấn nơi
người ủy quyền cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

(1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.

(2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại (Phụ lục – Mẫu số 02 Kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... thảng ... năm ...

 

GIẤY ỦY QUYN KHIẾU NẠI

 

Họ và tên người khiếu nại : .................   ;

Địa chỉ : ..............................................;

Số CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước công dân .....  ngày cấp ..... ,

nơi cấp : ................... 

Họ và tên người được ủy quyền khiếu nại ...... 

Địa chỉ:..............................................  ;

Số CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước công dân ...........  ngày cấp ... 

nơi cấp : ...........................

Nội dung ủy quyền khiếu nại : ..................  (1)

(Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Chữ ký hoặc điểm chỉ) (Chữ ký hoặc điểm chỉ)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN (2)

(Chức danh, chữ ký, dấu)

 

 

Ghi chú:

(1)    ủy quyền toàn bộ hay ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).

(2)     Xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.

 

2. Thủ tục khiếu nại về hành vi dẫn đến chết thai của các y bác sĩ ?

Kính chào Luật Minh Khuê. Tôi có câu hỏi mong được giải đáp như sau: Vào khoảng 22h15 phút ngày 21 tháng 8 năm 2015.Em dâu tôi có chuyển dạ sinh cháu bé.Gia đình tôi có chuyển Sản phụ tới Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm để sinh.

Thời điểm nhập viện để sinh thai đã được hơn 9 tháng. Theo phán đoán của ê kíp trực nói em tôi có thể sinh thường tại Bệnh viện.Tuy nhiên diễn biến trong vòng gần 5 tiếng sau thì không hoàn toàn như vậy, tình hình ngày càng xấu đi, gia đình tôi đứng ngồi không yên và đã trao đổi với ê kíp trực nếu cháu khó sinh qua xin các Bác sĩ cho cháu đẻ mổ hoặc chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên mỗi lần người nhà tôi lên tiếng thì ê kip trực lại có nhưng lời lẽ vô cùng thiếu tôn trọng và gay gắt với gia đình. Mỗi một giờ đồng hồ trôi qua toàn bộ ê kíp vẫn không đưa ra được quyết định xử lý đúng đắn và kịp thời, cho đến lúc tình trạng Sản phụ và thai nhi quá nguy kịch họ mới cho chuyển viện.

Thời gian di chuyển lên bệnh viện tuyến trên khoảng gần 40 phút.Tuy nhiên sau khi hôi chuẩn nhanh các Bác sĩ tuyến trên đã thông báo thai nhi không còn cơ hội sống sót và đã tiến hành mổ để lấy cháu bé ra. Gia đình tôi rất đau lòng vì sự việc này.Nếu ê kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa Gia lâm đó có tiên lượng sớm,đúng đắn và làm việc hết trách nhiệm thì thì cơ hội cứu sống cho đứa bé được cao hơn rất nhiều. Gia đình tôi hiện đang muốn khiếu nại Êkip cũng như Bênh viện Đa khoa Gia lâm về cách làm việc vô trách nhiệm dẫn đến cái chết của cháu tôi. Do không có nhiều hiểu biết về thủ tục, quy trình khiếu nại nên kính mong Công ty Luật Minh Khuê tư vấn để gia đình, chúng tôi có thể gửi đơn khiếu lại tới cơ quan chức năng nào, quy trình ra sao để có thể gia đình sớm lấy lại được công bằng cho cái chết của cháu bé.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

>> Luật sư tư vấn về trách nhiệm của bác sỹ, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 79 Luật khám chữa bệnh 2009 quy định về khiếu nại, tố cáo như sau :

"Điều 79. Khiếu nại, tố cáo về khám bệnh, chữa bệnh

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về khám bệnh, chữa bệnh; việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo".

Như vậy đối với trường hợp này gia đình bạn có thể khiếu nại ( nếu không phải là em bạn trực tiếp viết đơn khiếu nại thì phải có ủy quyền cho em bạn cho một ai đó.), hoặc tố cáo hành vi vô trách nhiệm của y, bác sĩ dẫn đến hậu quả như trên.

Luật khiếu nại 2011 quy định về trình tự, hình thức và thời hiệu khiếu nại như sau :

"Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

2. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính".

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015, cụ thể như sau:

"Điều 331. Hình thức khiếu nại
Việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn. Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại".
"Điều 330. Thời hiệu khiếu nại
Thời hiệu khiếu nại là 10 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật.
Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hạn quy định tại Điều này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại".

Như vậy trong vòng 90 ngày kế từ ngày có hành vi. Bạn phải gửi đơn khiếu nại đến người đứng đầu bệnh viện đa khoa Gia Lâm yêu cầu giải quyết.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua tổng đài tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến 24/7 gọi: 1900.6162 . Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

 

3. Mẹ có quyền khiếu nại thay khi con bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Xin chào Luật sư! Tôi xin trình bày sự việc này và nhờ giúp đỡ giải đáp,hướng dẫn giúp tôi về pháp lý như sau:- Ngày 7/6/2016 em trai (bà con cô cậu ruột) tôi từ Tp.Trà Vinh lên Tp.HCM xin việc làm. Do bạn bè rủ rê nên đã sử dụng ma túy đá và bị Công an Phường 12 - Quận10 bắt quả tang sau đó đưa vào Cơ Sở Nhị Xuân.

Trong thời gian em trai tôi vừa bị bắt, Khoảng vài ngày sau thì em trai tôi có gọi điện về báo cho cô tôi (mẹ em trai tôi) biết nhưng tại thời điểm này chồng cô tôi bệnh rất nặng phải nhập viện và gia đình đơn chiếc nên không thể đi Thành phố H bảo lãnh cho em trai tôi và kéo dài đến gần 1 tháng sau thì chồng cô tôi qua đời. Vào thời điểm này cô tôi nhờ tôi đi bảo lãnh cho em trai tôi về chịu tang cha và tôi có đến cơ sở cai nghiện đó xin bảo lãnh về chịu tang (có kèm theo giấy chứng nhận nhân thân,giấy báo tử) có xác nhận của chính quyền địa phương nhưng khi đến cơ sở cai nghiện thì cán bộ ở đây không cho bảo lãnh và nói là Công An nơi nào bắt vô thì lại đó kêu Công an nơi đó bảo lãnh. Và tôi quay vào Công an Phường nơi em tôi bị bắt trình bày sự việc này và hôm đó không gặp được lãnh đạo vì đúng vào sáng thứ 7 không ai chịu giải quyết và kêu tôi sáng thứ 2 đến giải quyết mặc dù tôi đã năn nỉ hết lời vì gia đình chỉ tổ chức đám tang 1 ngày và từ TV đi Thành phố này hơn 120km nhưng Công an Phường đó cũng không giải quyết nên tôi đành phải trở về TV vì đám tang chỉ trong 1 ngày.

Sau khi đám tang hơn 2 tuần, tôi và cô tôi đến Công an Phường nơi em tôi bị bắt hỏi thăm vấn đề bảo lãnh cho em trai tôi thì Công an Phường đó có nói là hiện chưa nhận được xác minh cư trú của Công an TVvà yêu cầu cô tôi về làm đơn xác minh cư trú ổn định cho em trai tôi. Khi về TV làm đơn yêu cầu xác minh cư trú ổn định thì Công an TV gây khó khăn cho cô tôi trong việc xác minh cư trú. Công an TV cố tính kéo dài thời gian đến chiều ngày 18/08/2016 mới chịu xác minh cư trú ổn định. Sau khi có giấy xác minh cư trú ổn định cô tôi lập tức làm đơn khiếu nại kèm theo giấy xác minh cư trú ổn định gửi qua phát nhanh EMS cho Tòa án Quận và Tòa Án Thành phố. Qua ngày sau buổi chiều 19/08/2016 em tôi gọi điện về báo là Tòa Án Quận vừa ký quyết định trong buổi sáng 19/08/2016 và buổi chiều đưa đi chấp hành tại Đắk Nông và theo tôi được biết Tòa án mở phiên họp xem xét vào ngày 12/08/2016. Sau 1 tuần Tòa án Quận gọi về cho tôi báo là trường hợp này theo luật xử lý hành chính thì mẹ không được khiếu nại cho con kêu rút đơn và tôi có yêu cầu Tòa án Quận trả lời bằng văn bản cho thỏa đáng. Đến ngày 05/09/2016 cô tôi nhận được thông báo của Tòa án Thành phố với nội dung là sau khi xem xét đơn, Tòa án Thành phố chuyển đơn đến Tòa án Quận xem xét giải quyết và báo cáo kêt quả cho phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án Thành phố nhưng cho đến nay đã gần 2 tháng tôi chưa hề nhận được văn bản nào trả lời thỏa đáng từ Tòa án Quận.

Theo tôi biết thì Thành phố này đã trình chính phủ xin cơ chế riêng là tạm đưa người vi phạm vào các cơ sở cai nghiện cắt cơn giải độc và chờ đợi quyết định từ Tòa án thì làm sao người vi phạm có thể tự mình xác nhận cư trú và khiếu nại mà Tòa án Quận trả lời là mẹ không được quyền khiếu nại và không hề có 1 văn bản trả lời thỏa đáng.

Nay tôi nhờ đến trang thông tin xem lại trường hợp trên Tòa án Quận làm như vậy là đúng hay sai và giúp đỡ tôi?

>> Luật sư tư vấn luật hình sự trực tuyến, gọi :1900.6162

 

Trả lời :

Dựa vào nhữn thông tin bạn cung cấp, chúng tôi tư vấn như sau: Khoản 2-Điều 1-Luật khiếu nại năm 2011 quy định:

"Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình".

Như vậy, em trai bạn chính là người bị tác động bởi quyết định hành chính-quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án.
Quyền thực hiện quyền khiếu nại của em bạn được quy định như sau:

"Điều 12. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại

1. Người khiếu nại có các quyền sau đây:

a) Tự mình khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại;

Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;

b) Nhờ luật sư tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình;"

Điều luật này có thể hiểu là em bạn phải là người khiếu nại, không một ai cho dù là cô bạn cũng không phải là người khiếu nại và trong trường hợp này theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 xác định được em bạn đã đủ 18 tuổi. Như vậy, nếu muốn thực hiện quyền khiếu nại của mình thì em bạn phải ủy quyền cho cô bạn, hoặc bạn hoặc luật sư khiếu nại bảo vệ quyền của em bạn. Việc ủy quyền này phải bằng văn bản có công chứng, chứng thực. Đây cũng chính là lý do mà Tòa án không chấp nhận đơn khiếu nại của cô bạn.

Một lưu ý cho gia đình bạn là thời hiệu khiếu nại, pháp luật đưa ra thời hiệu là 90 ngày kể từ ngày có quyết định hành chính. Vì vậy mà quá thời hạn này sẽ không được thực hiện quyền khiếu nại. Theo thông tin bạn cung cấp thì ngày 19 tháng 8 năm 2016 Tòa án ra quyết định đưa vòa cơ sở cai nghiện bắt buộc như vậy tới nay (ngày 28/10/2016) đã là 80 ngày và chỉ còn 10 ngày nữa để thực hiện quyền này. Cho nên gia đình bạn cần nhanh chóng thực hiện các thủ tục nhằm bảo vệ em trai mình.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

4. Khiếu nại về tiền bồi thường khi thu hồi đất ?

Thưa luật sư, Tên tôi là V. Nơi ở: Quan Châm – Phú Nghĩa – Chương Mỹ - Hà Nội Tôi muốn hỏi luật sư một chuyện sau :

Ngày 19/12/2008 gia đình tôi cùng các gia đình khác trong thôn nhận được quyết định thu hồi đất của ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ ( đất nông nghiệp có bìa đỏ ủy ban nhân dân huyện cấp), nhưng ủy ban nhân dân huyện không làm đủ trình tự thu hồi đất đúng pháp luật. Uỷ ban nhân dân huyện chi trả không có phương án bồi thường đến từng hộ mà họ trả theo sổ của ban giải phóng mặt bằng huyện, bồi thường tiền theo giá Hà Tây cũ là 54000/m2. Tôi đã làm đơn khiếu nại xuống Ủy ban nhân dân huyện thì được trả lời : "Đây là dự án có diện tích thu hồi lớn số hộ bị ảnh hưởng nhiều trong khi đó hồ sơ lưu trữ về quản lý đất đai tại địa phương chưa đảm bảo vì vậy để việc thu hồi đất được chính xác hạn chế sai xót và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân ủy ban nhân dân huyên đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra rà soát đo đạc lại toàn bộ phần diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án trên cơ sở kết quả kiểm tra ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định thu hồi đến từng hộ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ có đất bị thu hồi. UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất đến hộ gia đình ông V tuy có chậm về thời gian nhưng về trình tự thủ tục cơ chế chính sách bội thương ông V vẫn được đảm bảo ”.

Trên đây là câu trả lời của chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ ,tôi muốn tham khảo ý kiến của luật sư.

TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến gọi : 1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấtLuật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội:

"3. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt."

Điều 12 Quyết định 18/2008/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường đất như sau:

"Điều 12. Giá làm cơ sở tính bồi thường, hỗ trợ đất

1. Giá đất để tính bồi thường hỗ trợ là giá đất theo mục đích sử dụng đã được UBND cấp tỉnh quy định và công bố, không bồi thường theo giá đất sẽ chuyển mục đích sử dụng.

Trường hợp mức giá đất đã ban hành chưa phù hợp với thực tế cụ thể tại khu vực thu hồi đất, UBND cấp huyện nghiên cứu, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường phương án xin điều chỉnh mức giá đất cụ thể làm cơ sở tính bồi thường hỗ trợ đất theo nguyên tắc không gây đột biến mặt bằng giá đất đang áp dụng bồi thường trong khu vực và trên địa bàn để trình UBND Thành phố. Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh mức giá đất theo thẩm quyền và theo văn bản chấp thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố (đối với trường hợp vượt thẩm quyền).

2. Việc điều chỉnh mức giá đất làm cơ sở tính bồi thường hỗ trợ đất thu hồi (nếu có) sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp có thẩm quyền được xử lý như sau:

a) Trường hợp đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì không áp dụng theo mức giá đất điều chỉnh;

b) Trường hợp chậm chi trả tiền bồi thường hỗ trợ và bố trí tái định cư do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường hỗ trợ, tái định cư gây ra, nếu phát sinh mức giá đất điều chỉnh làm cơ sở bồi thường hỗ trợ tại thời điểm thực tế chi trả và bố trí tái định cư cao hơn mức giá đã áp dụng thì điều chỉnh lại phương án bồi thường, hỗ trợ theo mức giá điều chỉnh.

Khi điều chỉnh giá bồi thường, hỗ trợ về đất thì phải điều chỉnh giá thu tiền sử dụng đất, giá bán nhà tái định cư do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại thời điểm.

c) Trường hợp do người bị thu hồi đất chậm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và chậm nhận bố trí tái định cư, nếu phát sinh mức giá đất điều chỉnh làm cơ sở bồi thường hỗ trợ tại thời điểm người bị thu hồi đất thực tế nhận chi trả và bố trí tái định cư cao hơn mức giá đã áp dụng thì không được điều chỉnh lại phương án bồi thường hỗ trợ theo mức giá đất điều chỉnh."

Do vào thời điểm năm 2008 tỉnh Hà Tây mới sáp nhập vào TP Hà Nội mà vào thời điểm này UBND thành phố chưa có quyết định về giá đất trong đó có huyện Chương Mỹ, đến năm 2009 mới có quyết định cho nên việc áp giá bồi thường theo giá đất Hà Tây cũ là có cơ sở. Nhưng đến thời điểm hiện tại, vì giá đất đã thay đổi cho nên UBND huyện phải điều chỉnh lại phương án bồi thường chứ không thể bồi thường với mức giá đất cũ như vậy được. Vì bạn đã gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện và UBND đã trả lời là sẽ thực hiện bồi thường đến từng hộ nên UBND sẽ phải có phương án bồi thường điều chỉnh mức giá đất theo như quy định trên vì đã chậm chi trả tiền bồi thường và đến thời điểm hiện tại thì giá đất cũng đã có nhiều thay đổi. Nếu như UBND đã ra quyết định như vậy nhưng vẫn không thực hiện đúng thì bạn có thể tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Tham khảo bài viết liên quan: Quy định bồi thường đất đai khi nhà nước thu hồi?

5. Có thể khiếu nại quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Chiều thứ 7 vừa rồi cháu tham gia giao thông cùng bạn cháu. Đoạn trên hồ gươm cấm đường vì có phố đi bộ ạ. Cháu có rẽ từ phố cầu gỗ sang phố nguyễn hữu huân và bị cảnh sát giao thông bắt.Cuối cùng cháu bị làm biên bản. Cháu ấm ức và không phục chú ạ. Có thể khi đi nộp phạt cháu sẽ mất gần 500 nghìn.Cháu khẳng định cháu luôn cố gắng đ không vi phạm gì ạ ?
Họ bảo cháu là vượt đèn đỏ trong khi rất nhiều người đi giống cháu. đúng là có 1 cây đèn giao thông ở phía trước ở phố hàng thùng treo rất cao và cháu nghĩ là nó chỉ dành cho những người muốn đi thẳng. còn cháu thì rẽ phải thì chắc ko cần dừng đèn đỏ. 21 năm sống ở hà nội cháu đều đi như thế ạ. cháu có nói chuyện với anh cảnh sát giao thông nhưng họ ko hợp tác và nhất quyết 1 câu là cháu vi phạm. cháu nghĩ cháu rẽ đường như vậy là bình thường ko có gì sai ạ. cuối cùng cháu bị làm biên bản. cháu ấm ức và ko phục chú ạ. có thể khi đi nộp phạt cháu sẽ mất gần 500 nghìn. đối với anh cảnh sat nói riêng và mọi người nói chung thì 500 nghìn chả là gì nhưng với sinh viên bọn cháu thì số tiền đó khá lớn. Nộp phạt xong chắc nhịn đói cả tháng. nếu cháu phục cháu sẽ không ấm ức khi mất số tiền đó. nhưng cháu ko phục với cách bị phạt và hành xử của anh cảnh sát ạ. giờ cháu không biết phải làm gì. trước đây cháu cũng có bị mất tiền oan vì cảnh sát giao thông, chốt,..nhiều rồi ạ. cháu khẳng định cháu luôn cố gắng để có thể tham gia giao thông 1 cách tốt nhất và cố gắng không vi phạm gì ạ ?
Mong chú tư vấn cho cháu!

Có thể khiếu nại quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông không ?

Luật sư tư vấn pháp luật Giao thông trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ Luật giao thông đường bộ 2008 khi có tín hiệu đèn đỏ, người điều khiển phương tiện được phép rẽ phải trong 2 trường hợp sau:

- Dựa vào hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Lúc này, bạn tuân theo hiệu lệnh mà không phải tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.

- Dựa vào biển báo( biển báo bằng chữ hoạc mũi tên) cho phép rẽ phải. Lúc này các phương tiện phải bật đèn tín hiệu xin đường và nhường đường cho người đi bộ.

Ngoài những trường hợp trên, nếu người tham gia giao thông cố tình rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ thì bị coi như vượt đèn đỏ và bị xử phạt hành chính theo

"Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông;"

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

 

6. Khiếu nại quyết định cấp đất giãn dân

Xin chào luật sư, tôi có một câu hỏi mong muốn nhận được sự giải đáp của luật sư Năm 2005, theo quyết định cấp đất giãn dân hộ ông A được cấp 200m2 đất ở theo hồ sơ kèm theo là ô thứ 18.

UBND huyện cấp luôn GCNQSDĐ nhưng chưa giao đất trên thực địa. Năm 2007, UBND xã mời hộ ông A đến để nhận đất tại thực địa thì không phải là ô 18 mà lại là ô 19 trong hồ sơ. Ô 18 đã có người nhận là của họ vì có giấy tờ trước khi huyện cấp đất. Ông A không đồng ý và khiếu nại tới xã. UBND xã yêu cầu ông A phải nhận ô 19 nếu không thì không giao đất nữa. Hỏi: UBND xã làm như vậy có đúng không? vì sao?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Khiếu nại quyết định cấp đất giãn dân

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Mục đích của việc cấp đất giãn dân là tạo điều kiện chỗ ở cho mọi người và khi có quyết định cấp đất giãn dân phải ghi cụ thể lô đất được cấp, vị trí số thửa, tờ bản đồ và khi bàn giao thực địa phải giao đúng lô đất như đã thông báo cho người được cấp đất giãn dân. Trường hợp này, căn cứ vào quyết định của UBND cấp xã để xác định đất của ông A được nhận. Có thể xem xét đến quá trình ra quyết định có sự sai sót nhất định trong quá trình làm việc.

Do vậy, việc UBND xã yêu cầu ông A nhận lô đất sô 19 là không đúng vì về bản chất UBND xã chỉ là cơ quan thay mặt UBND huyện để tiến hành bàn giao lô đất trên về mặt thực địa. Còn khi khiếu nại của người dân thì UBND xã không có thẩm quyền giải quyết khiếu nại mà chỉ có thẩm quyền hòa giải theo quy định của Điều 135 Luật đất đai cũ năm 2003 ( tại thời điểm này, Luật đất đai 2013 chưa có hiệu lực pháp lý).

Trường hợp thực hiện khiếu nại về hành vi hành chính của cấp xã, UBND xã không giải quyết hoặc ông A không đồng ý với cách giải quyết thì có thể thực hiện khiếu nại lên UBND huyện.

Ngoài ra, sự sai sót này của cấp Xã nếu gây ra thiệt hại cho ông A, thì ông hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường từ phía cơ quan nhà nước, theo quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước cũ năm 2009 (Thời điểm này Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 chưa có hiệu lực).

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê