Hồ sơ Đăng ký thành lập Chi nhánh bao gồm:

1. Thông báo lập Chi nhánh:

- Đối với trường hợp Đăng ký hoạt động Chi nhánh của các loại hình doanh nghiệp (Theo mẫu Thông tư 14/2010/TT-BKH);

- Đối với Công ty nhà nước (Theo mẫu Thông tư 14/2010/TT-BKH)

- Đối với Hợp tác xã  (Theo mẫu Thông tư 14/2010/TT-BKH)

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc lập Chi nhánh, (Không yêu cầu những văn bản này đối với Công ty nhà nước):

- Của Chủ Doanh nghiệp tư nhân – tham khảo mẫu;

- Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên – tham khảo mẫu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên không có Biên bản họp).

- Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 02 thành viên trở lên – tham khảo mẫu;

- Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần – tham khảo mẫu;

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

- Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh – tham khảo mẫu;

- Quyết định của Ban quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh,

+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty Cổ phần, công ty Hợp danh, Công ty nhà nước, (đối với Hợp tác xã chỉ yêu cầu bản sao giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh) trong trường hợp trụ sở Chi nhánh được lập khác tỉnh, thành phố với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

Danh mục văn bản pháp luật cần tham khảo:

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

- Quyết định số 337/QĐ-BKH về việc ban hành quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam;

>> Xem thêm:  Mẫu thông báo lập chi nhánh/văn phòng đại diện của trung tâm trọng tài ở nước ngoài (Mẫu số 14/TP-TTTM)

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

 

>> Xem thêm:  Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty