Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệpsở hữu trí tuệđầu tư nước ngoài, thuế, đất đai và tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

 

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------

 1. Hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng
 2. Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản
 3. Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế
 4. Văn bản nhận tài sản thừa kế
 5. Văn bản phân chia tài sản thừa kế
 6. Di chúc
 7. Hợp đồng ủy quyền
 8. Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ, nhà chung cư
 9. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
 10. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 11. Hợp đồng thế chấp căn hộ, nhà chung cư
 12. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất
 13. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
 14. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 15. Hợp đồng thuê căn hộ, nhà chung cư
 16. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 17. Hợp đồng tặng cho căn hộ, nhà chung cư
 18. Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất
 19. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
 20. Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
 21. Hợp đồng mua bán căn hộ, nhà chung cư
 22. Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
 23. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 24. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liển với đất
 25. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
 26. Phiếu cung cấp thông tin địa chính
 27. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính
 28. Phiếu hẹn
 29. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản
 30. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
 31. Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất
MINH KHUE LAW FIRM