Luật Minh Khuê cung cấp cho Quý khách hàng mẫu hợp đồng thuê sân, bãi để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng vào thực tiễn khi gặp phải trường hợp cho thuê hoặc thuê sân, bãi. Mẫu hợp đồng sau đây là mẫu hợp đồng chung, tùy vào từng trường hợp cụ thể có thể sủa đổi, bổ sung các điều khoản cho phù hợp.

1. Mẫu hợp đồng thuê sân, bãi mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ SÂN, BÃI

Hôm nay, ngày.....tháng........năm 2018, tại:………………………………………..

……………………………………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ(Bên A):………………… ……………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………..; Chức vụ:………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………............

Email:……………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ(Bên B):……………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Đại diện:……………………………………..; Chức vụ:………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………............

Email:………………………………………………………………………………

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH CHO THUÊ

  1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê sân, bãi, tại địa chỉ:…………..

……………………………………………………………………………………….

1.2.    Mục đích thuê: Bên B dùng làm nơi………………………………………….

ĐIỀU 2: THỜI GIAN VÀ THỜI HẠN CHO THUÊ

  • Thời gian thuê: Từ ngày……..tháng…….....năm…….……..đến ngày……...

tháng………năm…………….

  • Thời hạn thuê:………………………………………………………………

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Giá thuê là:..........................................................................................................

(Bằng chữ:……………………………………………...………………………………)

- Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

4.1. Trách nhiệm của Bên A:

- Bên A đảm bảo cho Bên B được thuê địa điểm và đúng thời gian thuê như đã thỏa thuận theo hợp đồng này;

- Bên A đảm bảo sân, bãi đáp ứng đúng theo mục đích thuê của Bên B;

- Cung cấp điện, nước, đèn chiếu sáng phù hợp mục đích thuê của Bên B;

- Bảo đảm địa điểm cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A, không có sự tranh chấp quyền lợi từ cá nhân hay tổ chức nào khác trong thời gian Bên B thuê;

- Đảm bảo những thông tin đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

- (Có thể thêm các trách nhiệm khác phù hợp với từng trường hợp cụ thể)

4.2. Trách nhiệm của Bên B:

- Thanh toán tiền thuê đủ và đúng thời hạn cho bên A như đã thỏa thuận

- Bên B đảm bảo không làm hư hỏng, mất mát đối tượng thuê của Bên A trong thời gian thuê;

- Đảm bảo những thông tin đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

- Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

- (Có thể thêm các trách nhiệm khác phù hợp với từng trường hợp cụ thể)

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên cam kết việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

8.2. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.3. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

2. Thủ tục ký kết hợp đồng thuê sân, bãi đảm bảo tính pháp lý:

Để ký kết hợp đồng này đảm bảo tính pháp lý các bên tham gia ký kết cần có đủ các giấy tờ và tiến hành công chứng, chứng thực hợp đồng thuê này, cụ thể:

- Bên cho thuê: 

+) Giấy tờ về quyền sở hữu đối với sân, bãi đó (ví dụ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...)

+) Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân

+) Sổ hộ khẩu

- Bên thuê:

+) Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân

+) Sổ hộ khẩu

Việc ký kết hợp đồng này để đảm bảo tính pháp lý cao nhất thì cần được ký kết tại phòng công chứng/ UBND xã, phường và được công chứng, chứng thực.

Nếu không thể công chứng, chứng thực được thì cần 02 người trở lên (không phải người thân thích trong gia đình) ký làm chứng.

 

Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi sẽ bị xử phạt tù như thế nào ?

Mọi vướng mắc về pháp lý, bạn hãy vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp Luật - Công ty Luật Minh Khuê qua tổng đài tư vấn 27/7 số: 1900.6162   để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Mr. Lưu Tý - Bộ phận tư vấn pháp Luật - Công ty Luật Minh Khuê