Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

Mẫu thông báo vào quyết định việc đóng cửa văn phòng đại diện ?

Luật sư tư vấn trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê ,với thông tin câu hỏi bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1.Cơ sở pháp lý:

Thông tư 01/2013/TT-BKHDT ngày 21/1/2013 của bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về dăng ký doanh nghiệp

2.Nội dung câu trả lời :

Căn cứ vào thông tư 01/2013/TT-BKHDT .Mẫu thông báo đóng cửa văn phòng của công ty trách nhiêm hữu hạn một thành viên như sau:

>> Xem thêm:  Quá thời hạn báo cáo tình hình tìm kiếm việc làm có được nhận trợ cấp thất nghiệp ?

CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

........... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:............... ................

......., ngày ... tháng ... năm .....

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐIA ĐIỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ............................................................................

Tên doanh nghiệp...................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:.............................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

1. Tên văn Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

.................................................................................................................................................................

Mã số Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.....................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ................................................................................................

2. Địa chỉ Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ............................................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ...............................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................................................

Tỉnh/Thành phố: .....................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………………….Fax: ........................................................................................

Email: ………………………………………. Website: ................................................................................

Doanh nghiệp cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của văn phòng đại diện và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

- Biên bản; CUẢ DOANH NGHIỆP

- Quyết định .....

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Không đăng ký chương trình bán hàng khuyến mại mà vẫn thực hiện thì bị xử phạt bao nhiêu ?