1. Về căn cứ pháp lý: 

Để thuận tiện cho quá trình tra cứu, tìm kiếm, Công ty Luật Minh Khuê cung cấp cho quý khách hàng Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn, khai sinh ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

2. Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN

 

Kính gửi: (1)........................................................................,,,,,,,,,,..................

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .............................................................. 

Giấy tờ tùy thân: (3)........................................................................................ 

Nơi cư trú: (2)..................................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên của vợ:.......................................................... .................. 

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................... 

Dân tộc: ......................................................Quốc tịch: ………………………… 

Nơi cư trú:(2)....................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3).......................................................................................... 

Kết hôn lần thứ mấy:....................................................................................... 

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về Thủ tục khai sinh cho con?

Họ, chữ đệm, tên của chồng: ……………………………………………………  

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................... 

Dân tộc: ......................................................Quốc tịch: ………………………… 

Nơi cư trú:(2)....................................................................................................

Giấy tờ tùy thân:(3)............................................................................................ 

Kết hôn lần thứ mấy:......................................................................................... 

Đã đăng ký kết hôn tại: (4)………………………………………………………… 

.........................................ngày ………. tháng ……….năm…………………… 

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số: (5)……………., Quyển số: (5)…………… 

Lý do đăng ký lại: ........................................................................................... 

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đổi tên con sang họ của bố ?

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

..........................................

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn

 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.       

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước đây.

(5) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

>> Xem thêm:  Không có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có đăng ký kết hôn được không ?

 

3. Tờ khai đăng ký lại việc khai sinh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

 

Kính gửi: (1)......................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ................................................................. 

Giấy tờ tùy thân: (2)........................................................................................... 

>> Xem thêm:  Có xin cấp lại giấy ghi chú kết hôn được không ?

Nơi cư trú: (3).................................................................................................... 

Quan hệ với người được khai sinh: .................................................................. 

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:....................................................................... ..................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................ghi bằng chữ:.................... 

............................................................................................................................ 

Nơi sinh: (4).…………………………………………………………………………… 

Giới tính:....................... Dân tộc: ..................... ...........Quốc tịch: ……………… 

Quê quán: ........................................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………….………………………………… 

>> Xem thêm:  Tôi là người Đức và muốn về Viêt Nam để lấy vợ và đưa vợ sang, muốn kết hôn ở Việt nam thì tôi phải cần những giấy tờ gì trước khi tôi về Việt Nam ?

Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: ………………

Nơi cư trú: (3) ...................................................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………………….… 

Năm sinh: ...................... Dân tộc: .................... ...........Quốc tịch: ……………… 

Nơi cư trú: (3) ..................................................................................................... 

Đã đăng ký khai sinh tại: (5)…………………………….…………………………… 

Giấy khai sinh số: (6)………………………….., ngày ………. / ………./. ……… 

Lý do đăng ký lại: ........................................................................... …………… 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

                                Làm tại: ……………………., ngày ........... tháng ......... năm ..............

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp lại giấy kết hôn khi bị mất thì làm lại như thế nào ?

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

..........................................

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh

Ví dụ: - Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

           - Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.         

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi sinh ra; trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chi ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

>> Xem thêm:  Điều kiện kết hôn năm 2020 như thế nào ?

(5) Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây, số, ngày, tháng, năm cấp Giấy khai sinh trước đây (nếu có bản sao Giấy khai sinh).

Trên đây là tư vấn về Mẫu tờ khai đăng ký lại hộ tịch theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Nếu có vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. 

>> Xem thêm:  Nghĩa vụ đăng ký kết hôn ? Không đăng ký kết hôn thì có vi phạm pháp luật không ?