Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------- 

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị: ...........

Mã số thuế: .......

Địa chỉ trụ sở chính: ........

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

Chỉ tiêu ....: .........

 

 

Chỉ tiêu ....: .........

 

 

 

 

 

Đơn vị cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài) (Mẫu số 04/NNG-TNCN)

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Cấp... Chương ..   Loại..  Khoản  ...  

                                        ......, ngày.....tháng..... năm ......

                                                     LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

                                                       

 

 

Tải Mẫu: 08-MST

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp