1. Mồ côi cha mẹ có được hoãn nghĩa vụ quân sự?

Chào luật sư, năm nay tôi 19 tuổi. đang theo học một trường đại học chính quy. ba mẹ mất khi còn nhỏ, không có anh chị em. thì có được miễn nghĩa vụ quân sự hay không?
Cảm ơn.

Trả lời:

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về các trường hợp tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ như sau:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày."

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ trong thời gian một khóa đào tạo đại học chính quy.

2. Bị viêm gan B có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Chào luật sư Minh Khuê, Luật sư cho cháu hỏi là tháng 7 năm 2017 cháu có xét nghiệm máu và phát hiện mình bị viêm gan B có Hbsag ( + ) . Vậy trong đợt tuyển nghĩa vụ quân sự này cháu có được hoãn không ạ? Nếu có cháu phải làm những thủ tục gì?
Cháu xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân nam, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, nơi cư trú, có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội.

Do vậy, bạn chỉ được tạm hoãn khi thuộc các trường hợp tại Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BTP những công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ:

Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.....

-> Nếu như bạn chưa đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ thì bạn có thể rơi vào trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tuy nhiên bạn cần được sự xác nhận theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ.

Tại phụ lục thông tư liên tịch 16/2016/TTLT- BYT- BQP phân loại theo thể lực và bệnh tật.

- Viêm gan cấp đã lành trên 12 tháng nhưng hồi phục chưa tốt, thử HBsAg (+) 5 - thì phân loại sức khỏe loại 5, do đó nhiều khả năng bạn sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ tuy nhiên, bạn nên có mặt tại thời điểm khám sức khỏe để được khám sức khỏe, và nhận quyết định tạm hoãn của Hồi đồng nghĩa vụ quân sự.Trường hợp không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng thì có thể bị phạt tiền.

3. Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi sắp làm đám cưới?

Em chào Luật sư Minh Khuê, Luật sư cho em hỏi chồng sắp cưới em năm nay là 25 tuổi, bọn em chuẩn bị làm đám cưới. Năm 23 tuổi xã gọi đi nghĩa vụ, khám bị huyết áp cao nên không đi. Năm vừa rồi thì không gọi nữa và năm nay 25 tuổi lại tiếp tục gọi về khám sức khỏe. Luật sư cho em hỏi chồng em huyết áp ở trạng thái bình thuờng là 130/90, sắp có vợ thì có bị đi nghĩa vụ không?
Em cảm ơn ạ!

Trả lời:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.....

->Hằng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Như vậy, khi đủ sức khỏe và không thuộc các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thì chồng chị vẫn phải đi nhập ngũ.

4. Tư vấn thủ tục, cơ quan tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Chào luật sư ! Em đã khám sức khỏe tuyến xã và trúng tuyển sức khỏe loại ba, và em cũng vừa nhận giấy mời khám vòng huyện tuy sức khỏe em loại ba nhưng em rất yếu về thể lực, 45kg, 163cm, hơn nữa ba em đã mất, còn mẹ 56 tuổi, chăn nuôi bị thua lỗ nên không còn làm nữa, kéo theo nợ nần.

Em gái thì 20 tuổi, nhưng không có trình độ, sức khỏe yếu nên không xin được việc làm. Hiện tại em đang làm cho 1 công ty tư nhân để trả nợ giúp mẹ. Vậy luật sư cho em hỏi:

1. em xin tạm hoãn được hay không?

2. em có thuộc trường hợp miễn không?

3. thủ tục như thế nào? xin với cơ quan nào?

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: P.T.H

Trả lời:

1. Các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

"Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015và theo Điều 5 của Thông tư 148/2018/TT/BQP ngày 04/10/2018 về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ thì những trường hợp sau được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.....

Hơn nữa theo quy định tại Điều 6 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì UBND cấp xã có trách nhiệm xem xét, đăng ký, quản lý danh sách công dân ở địa phương thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, đề nghị UBND cấp huyện quyết định

Như vậy bạn không rơi vào trường hợp : Là lao động duy nhất phải trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động nên theo quy định của pháp luật bạn sẽ không được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bạn đã được tiến hành khám sức khỏe sơ tuyển tại xã xác định sức khỏe loại 3, có thể phục vụ ở 1 số quân, binh chủng

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP

....4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

2. Những công dân sau đây được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, con của bệnh binh hạng một;

b) Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ;

c) Một con trai của thương binh hạng hai;

d) Thanh niên xung phong, cán bộ, công chức, viên chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên.

-> Căn cứ những quy định trên, bạn không rơi vào trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự.

3. Nộp đơn xin tạm hoãn tới hội đồng quân sự cấp huyện.

- Để được xem xét tạm hoãn, bạn sẽ được tiến hành khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự dưới sự giám sát của ban chỉ huy quân sự cấp huyện, bạn có thể làm đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tới ban chỉ huy quân sự cấp huyện. Do tình trạng sức khỏe của bạn bị hạn chế phục vụ ở một số quân chủng, UBND cấp xã chỉ có trách nhiệm xem xét, đăng ký, quản lý danh sách công dân ở địa phương thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, đề nghị UBND cấp huyện quyết định.

>> Tham khảo bài viết liên quan:Học viên cao học có được miễn nghĩa vụ quân sự ?

5. Em trai học đại học cảnh sát thì có được hoãn NVQS không?

Kính thưa luật sư. Em mới ra trường, nay địa phương kêu em về khám nghĩa vụ quân sự. Mà em được biết có anh em ruột trong gia đình đang công tác trong quân ngũ lĩnh vực quân sự, công an thì được hoãn (miễn) nghĩa vụ quân sự. Em có em ruột đang học năm 2 ĐH cảnh sát nhân dân Tp HCM thì em có được miễn không? Em phải làm những giấy tờ gì để được miễn?
Em cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ vào điểm đ khoản 1 điều 5 Thông tư 148/2018/TT- BQP:

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Như vậy, em bạn đang học đại học cảnh sát, không thuộc trường hợp trên nên bạn không thuộc đối tượng được được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: L[email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật NVQS - Luật Minh Khuê