Địa chỉ trụ sở chính của Công ty và Cửa hàng xăng dầu cùng thuộc Hà Nội thì có được đăng ký hạch toán độc lập được không?

Tôi xin chân thành cám ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế  của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn sử dụng hóa đơn khác với hóa đơn đang dùng?

Luật sư tư vấn luật thuế gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn của công ty chúng tôi, dựa trên thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

2. Nội dung phân tích:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì công ty A muốn mở thêm một cửa hàng xăng dầu là ngành nghề mới của công ty. Trong trường hợp này, công ty A phải tiến hành thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để được bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Khoản 1 Điều 45 và khoản 1, 2 Điều 46 Luật Doanh nghiệp quy định:

"Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp...

Điều 46. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

2. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện..."

Căn cứ vào quy đinh pháp luật trên thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền thành lập một hay nhiều chi nhánh, cũng theo quy định pháp luật trên thì doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh hạch toán độc lập hoặc chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

 Khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn."

Điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: "Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng."

Như vậy, nếu công ty bạn mở chi nhánh hạch toán độc lập về kinh doanh xăng dầu, có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa thì có thể phát hành một mẫu hóa đơn riêng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê