.Một văn phòng không đại diện cho 2 công ty nước ngoài ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/7/2006 quy định chi tiết Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, người đứng đầu văn phòng chỉ được giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết khi được thương nhân nước ngoài ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết. Văn phòng đại diện không được thực hiện chức năng làm đại diện cho thương nhân khác.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/1/2008 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, trong trường hợp “người đứng đầu văn phòng đại diện giao kết, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết của thương nhân nước ngoài mà không có văn bản ủy quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài cho từng lần giao kết, sửa đổi, bổ sung trừ trường hợp pháp luật cho phép” hoặc “thực hiện thêm chức năng đại diện cho thương nhân nước ngoài khác” sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê