Ms Nguyễn Thị Xuân Hòa là Nhân viên hỗ trợ pháp lý làm việc tại phòng Hỗ trợ khách hàng, với đầu số máy lẻ 112 (1900.6162 sẽ hướng dẫn hỗ trợ khách hàng qua điện thoại những giải đáp lĩnh vực chủ yếu liên quan đến quan hệ Dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, bảo hiểm, lao động và doanh nghiệp. Mọi vấn đề hỗ trợ khách hàng của tôi đều nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng; phổ biến kiến thức pháp luật đến đông đảo khách hàng trên phạm vi cả nước.

1. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, LÀM VIỆC

- Ms. Xuân Hòa là cựu sinh viên Khoa Luật - Trường đại học Vinh khóa 2015-2019. Là một sinh viên nhiệt huyết, năng động đã đạt được nhiều thành tích tốt trong quá trình học tập và rèn luyện.